Overzicht onvoorzien

Mutaties ramingen onvoorzien

Wijzigingnr.

Bedrag

Saldo primitieve begroting 2017

250.000

Subsidie St.Scaldis Kamermuziek Festival

2

-1.313

Bijdrage Porgy&Bess

2

-2.500

Bijdrage Zeeuws Oranjefonds

2

-7.168

Subsidie St.Zeeuwse Veteranendag

2

-355

Bijdrage buitenbak RSV Axel

3

-10.000

Kapitaallasten uitbreiding ligweide

3

-2.055

Aanvullende subsidie Twirl- en majorettengroep UNIC

3

-780

Aanp 2 toiletgr De Zeemeeuw tbv 2 groepen Sprong

3

-1.549

Realisatie Beach Soccer accommodatie

4

-4.840

TY Kamerorkest uitvoering Johannes Passion

4

-2.500

Herziening subsidie Sas Actief

4

-250

Schade uurwerk Hoek

5

-12.625

Cv installatie Schoolmuseum Terneuzen

5

-540

Voorlichtingstrainingen radicalisering

5

-1.875

Subsidie St.Bewonersplatform Leefbaar Zuiddorpe

5

-787

Externe begeleiding samenw voortgezet onderwijs

5

-8.500

Breedband internet buitengebied

5

-24.000

Parkeerplaatsen, hekwerk en entree's BS Othene

5

-1.065

Bijdr Witte's Museum Fotografie noodz onderhoud

5

-1.010

Ext subs dorpsraad Biervliet legeskst bouw monument

6

-437

Burgerparticipatie en right to challenge

6

-8.000

Subsidie deskundigheidsbev Stg Podium Terneuzen

6

-4.959

Aanvulling subsidie 1/8 triathlon AV Scheldesport

6

-413

Kapitaallasten multi funct acc 't Kaaike Zuiddorpe

6

-4.080

Bijdrage in bestuurskosten Geuzenfeesten Biervliet

6

-1.000

Herstel houten ophaalbrug Sas van Gent

6

-15.000

Verg. kst. bouwtek. tbv gebruiksmelding Sportuus

6

-1.398

Subsidie Wake Event Terneuzen 2017

8

-750

Verhoging subsidie St.Varenscentrum 2017+2018

8

-5.000

Subs. ZenPC de Schelde ivm curs.wedstr.zwemmen

8

-2.880

Onderz kst onderhoudsstaat zwembadbak Koewacht

8

-24.000

Subsidie Festival de Ballade

8

-10.000

Extra inzet traject begeleiding Voortgezet Onderwijs

8

-1.150

Eenm. subs. curs. deskund. bevord. vrijw. Stg. Podium

8

-678

Kadercursus Gymnastiekvereniging EMM

8

-1.818

Borden verboden toegang speelkooien (nav Othene)

8

-3.000

Onderzoek tolvrije Westerscheldetunnel

8

-20.000

Overdracht erfpacht VV Terneuzen

8

-1.500

Subsidie desk. bevord. vrijwilligers St. Speelweek Axel

8

-1.080

Herstel informatiepaneel Heemkundige Vereniging

9

-210

Cuyperskerk

9

-200.000

Deelname vitaliteitsindex sportverenigingen

11

-2.000

Aankopen standplaatsen Oosthof

11

-56.500

Subsidie NK Rolstoelbiljart

11

-500

Hogere accountantskosten jaarrekening 2017

11

-17.000

-467.065

Meldingensysteem MOOR tbv kabels en leidingen

1

-6.549

Overzicht toe te kennen subsidies Kunstbevordering en musea

2

-3.117

Continuering Taskforce Brabant-Zld 2017-2019

2

-7.700

Verhoging subsidie St.Omroep Terneuzen

2

-3.739

Jaarl.expl.lasten De Zeemeeuw i.v.m. inzet voor Sprong

3

-17.196

Subsidie Ter Kille museum Sluiskil

5

-4.750

Activiteitenprogramma Klimaat en Duurzaamheid

6

-39.000

Verhoging subsidie St. Wim Hendriks Trofee

8

-713

Div. scholen vergoed. eigen lokalen bewegingsonderw.

8

-8.100

Subsidie St. Wijkraad Zeldenrust

8

-906

-91.770

Verkoop bouwperceel Axelsestraat 165 Zaamslag

1

125.000

Verkoop (vm) industrieel museum Kerkhoflaan 5 Sas van Gent

3

52.000

Verkoop standplaats en woonwagen Bernhardstraat 102 Westdorpe

3

25.170

Minder kapitaallasten diverse rioleringsprojecten VGRP

3

24.880

Resultaat Decembercirculaire 2016 Gemeentefonds

3

17.584

Teruggev. niet bestede subsidie 2016 basisonderwijs

5

12.262

Saldo Meicirculaire 2017 Gemeentefonds

7

507.223

Verkoop gemeentegrond Rooseveltlaan ongenummerd

8

35.000

Verkoop Veldstraat 3 Sluiskil

8

19.000

Verkoop Boekweitstraat 10 Zuiddorpe (vm Canisius)

8

21.159

Verkoop voormalige Bolbaan te Philippine

11

2.500

Bijstelling belastingen cf prognose Sabewa okt 2017

11

326.000

Aanpassing aan 2e Burap VRZ 2017

11

94.387

Lagere kst gezondheidsz eigen pers o.a. Arbo Unie

11

9.000

Bijdrage gemeente Sluis inkoopondersteuning

11

14.500

Lagere kst juridische aangelegenh ivm minder schade

11

4.500

Loonkosten subsidie Dethon

11

21.000

Lagere kosten ivm bezuiniging telefonie PIOFACH

11

30.000

Vergoeding Ws scheldestromen voor fotokaarten

11

5.000

1.346.165

3e begrotingswijziging GGD

2

2.420

Huuropbrengst Binnenstappertjes en Bruintje Beer

2

5.625

Aanp subsidie Scheldetheater agv lager CBS prijsindex

5

1.864

9.909

Saldo 1e burap 2017

7

836.478

Saldo 2e burap 2017

10

-554.022

282.456

Saldo onvoorzien 2017

1.329.695