Wat willen we bereiken?

Wij willen bevordering van kennisvoorziening en lezen door de bibliotheek en lokale informatievoorziening door de lokale omroep.

Wat hebben we gedaan?

Bibliotheken
Wij verstrekken subsidie aan de Stichting Bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen.

Een evenwichtig mediabeleid
In december 2017 heeft de gemeenteraad het Commissariaat voor de Media positief geadviseerd over de aanvraag van de Stichting Omroep Terneuzen als lokale publieke media-instelling voor een volgende periode van vijf jaar.