Wat willen we bereiken?

Wij willen aandacht trekken van een breed publiek met de openstelling van de musea voor het culturele erfgoed in onze gemeente.

Wat hebben we gedaan?

Museumbeleid
In het museumbeleid hebben we drie musea centraal gesteld: het Warenhuis, het Industrieel Museum en het Schoolmuseum. Het Museum Het Warenhuis en het Industrieel Museum Zeeland hebben in 2017 met de inzet van veel vrijwilligers een goed jaar gedraaid. Beide musea proberen, onder andere door uitbreiding van de collectie, steeds verder te professionaliseren. Evenals in 2016 hebben we ook in 2017 aan beide musea subsidie toegekend voor meerdere cursussen in het kader van 'deskundigheidsbevordering en kadervorming vrijwilligers'. Zowel Het Warenhuis als het Industrieel Museum maakt dankbaar gebruik van de (subsidie)mogelijkheid om haar vrijwilligers verder op te leiden. In 2017 hebben we exploitatiesubsidies beschikbaar gesteld aan Het Warenhuis en het Industrieel Museum Zeeland. De inrichting van de eerste verdieping van het Schoolmuseum hebben we afgerond. Aan het Schoolmuseum hebben we een extra subsidie beschikbaar gesteld van € 3.500 in verband met het project 'Innovatie en digitalisering'. Hiermee gebruikt het Schoolmuseum moderne technieken voor presentatie en communicatie.