Wat willen we bereiken?

Wij willen voldoen aan onze zorgplicht op het gebied van stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater. Hierbij willen wij een doelmatig beleid en beheer voor de gehele (afval-)waterketen.  Dit met het oog op kostenbesparing binnen de (afval-)waterketen, vergroten van de kwaliteit en de efficiëntie van het innovatievermogen en het uitvoeren van beheertaken.

Wat hebben we gedaan?

Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP)
Het VGRP vormt het uitgangspunt voor het stedelijk waterbeheer, oftewel riool- en waterbeheer. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen.