Wat willen we bereiken?

Wij participeren, net als alle andere Zeeuwse gemeenten, in de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zeeland (VRZ). Wij willen een organisatie die goed is voorbereid op grote incidenten en crisissituaties. Daarnaast willen wij een organisatie die kan voldoen aan de voorwaarden die in de wet- en regelgeving zijn gesteld.

Wat hebben we gedaan?

Ontwikkeling Veiligheidsregio
Sinds 1 januari 2013 werken de meldkamer, brandweer en GHOR samen op het gebied van fysieke veiligheid binnen Veiligheidsregio Zeeland.

In de zomer van 2016 heeft het bestuur besloten een organisatie-onderzoek uit te laten voeren. Op basis van de onderzoeksresultaten is besloten het plan van aanpak 'Emergo' op te stellen. Dit plan van aanpak is in 2017 vastgesteld en voorgelegd aan de gemeenteraden. In 2017 is ook gestart met de initiatieven en invulling van maatregelen die voortvloeien uit Emergo.
Daarnaast is eind 2017 de nieuwe directeur van de Veiligheidsregio geworven, Edith van der Reijden. Zij start op 1 maart 2018.

Regionale gemeentelijke crisisorganisatie
De Veiligheidsregio draagt zorg voor de organisatie van opleidingen, trainingen en opleidingen van het regionaal crisisplan en de ramp- of incidentbestrijdingsplannen.

Ook in 2017 namen bestuurders en medewerkers van onze organisatie deel aan diverse opleidingen en oefeningen.