Wat willen we bereiken?

Wij willen een gevarieerd en een voldoende, zowel kwalitatief als kwantitatief, voorzieningenniveau in onze gemeente. Daarnaast willen wij zwemveiligheid in de (openlucht) zwembaden.

Wat hebben we gedaan?

Buitensportaccommodaties
Vanuit het Plan van Aanpak buitensportaccommodaties heeft de gemeenteraad in 2017 drie van de vijf uitvoeringsplannen vastgesteld. Dat zijn: 'De buitenzwembaden in Terneuzen' en 'Herijking investeringsbeleid en kwaliteitsimpuls buitensportaccommodaties'.

In de zomer van 2017 zijn de volgende buitensportvoorzieningen opgeleverd:

  • de vervanging van vijf tennisbanen voor TC Animo in combinatie met een uitbreiding van de ligweide van het naastgelegen zwembad
  • kunstgras korfbalveld KV Luctor
  • kunstgras voetbalveld VV Terneuzen
  • beachsoccer accommodatie in sportpark Oude Vaart.

Zwembaden
De openstelling van de buitenbaden is afhankelijk van de weersomstandigheden. Bij minder dan achttien graden sloten wij alle openluchtbaden. Zwemmers konden dan terecht in het binnenbad in Terneuzen. Vanwege het mooie weer hebben we in de maand juni veel bezoekers mogen ontvangen. De baden zijn maar enkele dagen dicht geweest. Helaas was het weer in de maanden juli en augustus matig. Per saldo een tegenvallend aantal bezoekers.

Voor het zwembad in Koewacht hebben vrijwilligers geholpen bij het schoonmaken, tuinonderhoud en kassadiensten. Voor het zwembad in Koewacht droegen de gemeenten Stekene en Moerbeke € 11.000 bij in de exploitatiekosten van het bad.

Ook in 2017 was het geven van zwemles een speerpunt. In de eerste maand dat de openluchtbaden open waren, juni, zijn we doorgegaan met het geven van zwemles. Door de ouders van de leerlingen werd dit zeer gewaardeerd.

Tarievenbeleid
Voor het gebruik van de binnensportaccommodaties brengt de gemeente huur en/of gebruiksvergoedingen in rekening. De tarieven zijn voor 2017 met 3% verhoogd.