Inleiding

In deze paragraaf gaan wij in op de financieringsfunctie. Deze functie heeft als doel te voorzien in voldoende financieringsmiddelen tegen zo gunstig mogelijke voorwaarden, waarbij wij risico’s zoveel mogelijk beperken. Hiertoe dienen wij de behoefte aan geld in beeld te brengen en te relateren aan de investeringsplanning. Dit vereist zicht op de vrijvallende financieringsmiddelen en in relatie daarmee de noodzaak tot het aantrekken van financieringsmiddelen.