Wat willen we bereiken?

Wij willen een parkeerbeleid dat aansluit bij de wensen en mogelijkheden van de omgeving waarin het parkeren is gesitueerd. Parkeerbeleid moet zijn afgestemd op wat gebruikers van een bepaald gebied verwachten. De randvoorwaarden hiervoor zijn:

  • Acceptabele loopafstanden van parkeerplaats naar bestemming;
  • Tarief in overeenstemming met faciliteiten;
  • Bewoners dienen geen of zo weinig mogelijk overlast te ervaren van andere gebruikers;
  • Digitaliseren van aanvragen om een parkeervergunning.

Wat hebben we gedaan?

Parkeernota
In de Parkeernota 2012-2016 namen wij op dat een goed parkeerbeleid aansluit bij de wensen en mogelijkheden van de omgeving waarin het parkeren is gelegen. Ook is het parkeerbeleid afgestemd op wat gebruikers van een bepaald gebied verwachten.

Naar aanleiding van het coalitieakkoord 2014-2018 ‘Samen verder’ realiseren wij een koppeling van het parkeerbeleid met het Citymarketingplan. Wij zijn gestart met het digitaliseren van de parkeervergunningen. Wij bieden bezoekers de mogelijkheid om gebruik te maken van dagkaarten en belparkeren (mobiel). In 2017 hebben wij dit verder toegepast in de praktijk.

Gehandicaptenparkeerplaatsen
Naar aanleiding van de herinrichting van de Markt in Terneuzen, hebben wij de gehandicaptenparkeerplaats verplaatst naar de Zandstraat. In Axel hebben wij bij het Gregoriuscentrum aan de Walstraat een extra gehandicaptenparkeerplaats gerealiseerd.