Wat willen we bereiken?

Wij hebben het openbaar onderwijs op afstand gezet. Dit betekent dat de gemeente de taken die onder dit taakveld vallen niet uitvoert of onderdeel zijn van het reguliere onderwijsbeleid en onderwijshuisvestingsbeleid.

Wat hebben we gedaan?