Wat willen we bereiken?

Wij willen een integrale dienstverlening voor alle inwoners op het gebied van het sociaal domein.

Wat hebben we gedaan?

GOL aan-z
Aan-z is het Grensoverschrijdend Lichaam (GOL) welzijn waarin wij participeren met de Belgische gemeenten Assenede, Wachtebeke, Kaprijke en Sint-Laureins.

Aan-z werkt met vier gebiedsteams (noord, oost, zuid, west) en een team jeugd en gezin. De structurele activiteiten van de gebiedsteams kunnen wij opdelen in vier domeinen:

  • Activiteiten gericht op participatie en bevorderen van de sociale cohesie;
  • Activiteiten gericht op preventie en bevorderen van veiligheid;
  • Activiteiten gericht op het bieden van ondersteuning;
  • Acties gericht op het bevorderen van groei en ontwikkeling.

Hierbij willen zij zoveel mogelijk aansluiten bij andere aanbieders.

Aan-z voert de toegang uit tot de Wmo en de Jeugdhulpverlening. Daarnaast ondersteunt aan-z burgers op het gebied van mantelzorg, vrijwilligerswerk, welzijnswerk en sociaal werk.

Voor meer informatie verwijzen wij naar de paragraaf verbonden partijen.