Wat willen we bereiken?

Wij willen verbinding van de stad met het water en ontwikkeling van de Veerhaven en omgeving tot een toeristisch recreatieve trekpleister.

Wat hebben we gedaan?

Project Veerhaven en omgeving
In december 2015 is het stedenbouwkundig plan Veerhaven en omgeving vastgesteld. In lijn met de structuurvisie en het citymarketingplan wordt uitvoering gegeven aan dit project. Wij streven ernaar het gebied aantrekkelijker te maken voor bewoners en bezoekers. Daarnaast willen wij een goede basis leggen voor investeerders. Dit doen wij door aansprekende openbare attracties te realiseren en de openbare ruimte op te waarderen. Hiermee verbeteren wij ook de verbindingen met de binnenstad en versterken wij de band van Terneuzen met het water.

Het plan is door middel van co-creatie met betrokkenen en bewoners tot stand gekomen. In 2016 is de eerste fase uitgevoerd: de verbinding tussen de Nieuwstraat en de boulevard.
In 2017 is ook fase 2 nagenoeg afgerond: de aanleg van het stadsschor (met thematische speelvoorziening) en de verbindingen tussen de Scheldekade en Scheldeboulevard. In 2017 is de inrichting van de pieren (met bijzondere zitelementen en de scheepsspottersplek) gerealiseerd (opening in maart 2018). Ook is het projectplan voor het deelproject ICOON (uitkijktoren) door de gemeenteraad vastgesteld. De uitvoering van dit deelproject wordt momenteel voorbereid.