Wat willen we bereiken?

Wij willen begraafplaatsen die voldoende ruimte bieden voor toekomstige begravingen en bijzettingen.

Wat hebben we gedaan?

Lijkbezorging
In 2017 zijn de tarieven van lijkbezorgingsrechten van 2016 van kracht gebleven. Daarnaast hebben we een aantal maatregelen voor de hervorming van de tarievenstructuur doorgevoerd. Voor 2018 zijn de tarieven vastgesteld op de volledig hervormde tarievenstructuur waarbij uitgangspunt is dat deze kostendekkend zijn. 

Ruimen graven
In 2017 zijn voorbereidingen getroffen om in januari 2018 te starten met de ruimingen van circa 1000 algemene graven op de begraafplaats in Terneuzen. In 2017 heeft uw raad voorts een voorziening gevormd om de begraafplaatsen in de gemeente in een periode van ca. 10 jaar te ruimen. We starten hiermee in 2018.