Wat willen we bereiken?

Wij willen een actuele Basisregistratie personen (BRP). Tevens willen wij voldoen aan de kieswet.

Wat hebben we gedaan?

Basisregistratie Personen (BRP)
Het programma mGBA is in het verleden meerdere malen uitgesteld. De bedoeling was de eerste aansluiting op de BRP te starten in 2013. Door landelijke problemen bij de bouw van ICT voorzieningen leidde dit tot uitloop in de planning. Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft besloten Operatie BRP per 5 juli 2017 stop te zetten.

Verkiezingen
Op 15 maart 2017 organiseerden wij de Tweede Kamerverkiezing in de gemeente Terneuzen.