Missie

Randvoorwaarden bieden voor een optimaal vestigingsklimaat voor winkels (zowel grootwinkelbedrijven als detailhandel) en voor andere bedrijven en als motor dienen voor de regionale werkgelegenheid.

Taakvelden