Wat willen we bereiken?

Wij willen een gezonde toekomstbestendige bedrijventerreinenmarkt.

Wat hebben we gedaan?

Bedrijventerreinen
Samen met de gemeenten Hulst en Sluis hebben wij in november 2016 een nieuw regionaal bedrijventerreinenprogramma 2016-2025 vastgesteld. Naast het kwantitatieve aanbod aan bedrijventerreinen in de regio hebben we ook de kwalitatieve opgave beschreven.

De Provincie Zeeland bekrachtigde het regionale bedrijventerreinenprogramma. De gemeente Terneuzen vroeg voor twee projecten (herstructurering van bedrijventerreinen) een bijdrage uit het Fonds Impuls Bedrijventerreinen van de Provincie Zeeland. Aan beide projecten is subsidie toegekend. De uitvoering van de projecten is in 2017 gestart.

De belangstelling voor de bedrijventerreinen Handelspoort-Zuid en Terneuzen-Zuid is in 2017 gestegen. Dit heeft geleid tot daadwerkelijke verkopen in 2017 in Terneuzen-Zuid.
Op het Maintenance Value Park zijn in 2017 de eerste bedrijfsgebouwen opgeleverd. Voor het terrein is veel belangstelling.

Voor het herhuisvesten van bedrijven die binnen het sluizencomplex dienen te verdwijnen voor de bouw van de Nieuwe Sluis nam de gemeente in 2017 deel aan een werkgroep onder leiding van de Vlaams Nederlandse Scheldecommissie (VNSC). Voor de meeste bedrijven is het duidelijk waar ze zich tijdelijk dan wel definitief kunnen vestigen.