Inleiding
Met de vaststelling van de begroting 2017 gaf de gemeenteraad groen licht voor de investeringen die deel uitmaken van de jaarschijf 2017 van het tot de begroting 2017 behorende investeringsprogramma 2017-2020.

In de hierna volgende overzichten geven wij achtereenvolgend inzicht in:

Uitvoering jaarschijf 2017 Investeringsprogramma 2017-2020;
Afwikkeling restantkredieten investeringen 2016;
Afwikkeling restantkredieten investeringen voorgaande jaren;
De Inkomsten behorende bij de investeringen (2017, 2016 en voorgaande jaren).
Onder het overzicht investeringen lichten wij de diverse investeringen 2017, 2016 en voorgaande jaren toe. Daarna lichten wij de verschillen met de door de gemeenteraad bij de vaststelling van de begrotingen 2017 en 2016 beschikbaar gestelde kredieten toe.

De overzichten geven aanleiding tot de volgende opmerkingen:

Een investering is overschreden. Deze is toegelicht bij het onderdeel Verantwoording begrotingsrechtmatigheid, onderdeel rechtmatigheid investeringsuitgaven;
Voor o.a. wegen en riolering zijn totaalkredieten beschikbaar gesteld. Deze zijn vervolgens onderverdeeld in deelkredieten voor diverse werken. De werkelijke lasten per werk wijken zowel positief als negatief af van de ramingen. De totale lasten blijven binnen het beschikbaar gestelde krediet. In de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen geven wij een overzicht van de (belangrijkste) uitgevoerde werken in 2017;
De geraamde investeringen komen vaak niet volledig tot uitvoering in het jaar van beschikbaarstelling. De planvorming neemt meestal de nodige tijd in beslag. De nog niet (volledig) gerealiseerde investeringen (restantkredieten) leiden tot een financieel voordeel op de kapitaallasten (onderuitputting).

Grootboeknummer

Startjaar

Begroot uitgaven

Begroot inkomsten

Saldo Begroot

Bedrag werkelijk uitgaven tot peiljaar

Bedrag werkelijk uitgaven in peiljaar

Bedrag werkelijk inkomsten tot peiljaar

Bedrag werkelijk inkomsten in peiljaar

Saldo werkelijk tot peiljaar

Saldo werkelijk

Restant

0.1 Bestuur

79900325 Burgerzaal-vloerbed, projector & ov meub.(IP 2016)

2016

71.000

0

71.000

26.788

39.195

0

0

26.788

65.983

5.017

79900327 Geluidsinstallatie Raadszaal

2016

90.250

0

90.250

81.900

8.350

0

0

81.900

90.250

0

79900328 Raadzaal-vloerbedekking

2016

10.000

0

10.000

91

9.910

0

0

91

10.001

-1

Totaal 0.1 Bestuur

171.250

0

171.250

108.779

57.455

0

0

108.779

166.234

5.016

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

73102105 Verkoop Boekweitstraat 10 Zuiddorpe (vm Canisius)

2017

0

-138.841

-138.841

0

0

0

0

0

0

-138.841

73200003 Revitalisering bestaande bedr.terr.(IP'09 t/m 16)

2010

1.039.709

0

1.039.709

7.207

0

0

0

7.207

7.207

1.032.502

73200002 Revitalisering bestaande bedrijfsterr. (IP'09)

2009

291

0

291

291

0

0

0

291

291

1

Totaal 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

1.040.000

-138.841

901.159

7.497

0

0

0

7.497

7.497

893.662

0.4 Overhead

79900308 Uitbreiding toegangscontrole stadhuis Terneuzen

2017

72.000

0

72.000

0

1.263

0

0

0

1.263

70.737

79900329 Trouwzaal-stoelen, vloerbedekking en ov meubels

2017

32.600

0

32.600

0

29.384

0

0

0

29.384

3.216

79900426 Vervanging applicaties (IP 2017)

2017

150.000

0

150.000

0

0

0

0

0

0

150.000

79901741 Bestelbus 27 (IP 2017)

2017

30.000

0

30.000

0

30.225

0

0

0

30.225

-225

79901748 Bestelbus 16 (IP 2017)

2017

45.000

0

45.000

0

45.283

0

0

0

45.283

-283

79901749 Kernboormachine (IP 2017)

2017

10.000

0

10.000

0

1.123

0

0

0

1.123

8.877

79901750 Riool camera (IP 2017)

2017

11.000

0

11.000

0

9.476

0

0

0

9.476

1.524

79901753 Aanschaf en plaatsen zonnepanelen "de Koegors"

2017

220.000

0

220.000

0

191.520

0

0

0

191.520

28.480

79900422 Update applicaties/licenties (IP 2016)

2016

175.000

0

175.000

0

151.765

0

0

0

151.765

23.235

79900423 Uitbreiding ICT-infrastructuur (IP 2016)

2016

200.000

0

200.000

0

99.284

0

0

0

99.284

100.716

79900420 Update/Uitbreiding infrastructuur (IP 2013)

2013

650.000

0

650.000

319.139

56.415

0

0

319.139

375.554

274.446

79900413 Waterpasinstrumentarium

2010

5.000

0

5.000

0

4.898

0

0

0

4.898

102

Totaal 0.4 Overhead

1.600.600

0

1.600.600

319.139

620.634

0

0

319.139

939.773

660.827

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

71200020 Bluswatervoorzieningen Oostelijk Bolwerk Tnz

2017

70.000

0

70.000

0

41.842

0

0

0

41.842

28.158

Totaal 1.1 Crisisbeheersing en brandweer

70.000

0

70.000

0

41.842

0

0

0

41.842

28.158

Grootboeknummer

Startjaar

Begroot uitgaven

Begroot inkomsten

Saldo Begroot

Bedrag werkelijk uitgaven tot peiljaar

Bedrag werkelijk uitgaven in peiljaar

Bedrag werkelijk inkomsten tot peiljaar

Bedrag werkelijk inkomsten in peiljaar

Saldo werkelijk tot peiljaar

Saldo werkelijk

Restant

2.1 Verkeer en vervoer

72101250 Reconstructie wegen (herbestrating) IP 2017

2017

435.500

0

435.500

0

237.295

0

0

0

237.295

198.205

72101251 Reconstructie wegen (asfaltering) IP 2017

2017

1.185.000

-59.165

1.125.835

0

1.056.280

0

-8.476

0

1.047.805

78.030

72101252 Herinrichting Markt Terneuzen

2017

575.000

0

575.000

0

58.878

0

0

0

58.878

516.122

72101253 Infrastructuur De Kampagne

2017

626.000

0

626.000

0

0

0

0

0

0

626.000

72101255 Veegauto met veegvuilopbouw (mini zijlader nr. 34)

2017

78.800

0

78.800

0

14.218

0

0

0

14.218

64.582

72101256 Aanleg vrijliggende fietspaden Kennedylaan

2017

102.000

0

102.000

0

84.380

0

0

0

84.380

17.620

72101259 Verkeersveiligheidsvoorzieningen Zandstraat

2017

35.000

0

35.000

0

0

0

0

0

0

35.000

72108030 Verbetering armaturen openb. verlichting (IP2017)

2017

295.500

0

295.500

0

0

0

0

0

0

295.500

72108031 Verbetering lichtmasten openb. verlichting(IP2017)

2017

117.500

0

117.500

0

0

0

0

0

0

117.500

72110035 Parkeerplaatsen Brede School Othene Tnz.

2017

18.750

0

18.750

0

0

0

0

0

0

18.750

72110036 Verkeersveiligheidsvoorzieningen Overslag

2017

70.000

0

70.000

0

65.744

0

0

0

65.744

4.256

72101244 Reconstructie wegen 2016(herbestrating)

2016

590.000

0

590.000

112.243

348.956

0

0

112.243

461.199

128.801

72101245 Reconstructie wegen 2016(asfaltering)

2016

1.030.500

0

1.030.500

594.042

436.520

0

0

594.042

1.030.562

-62

72108028 Verbetering armaturen openb. verlichting (IP2016)

2016

295.500

0

295.500

0

0

0

0

0

0

295.500

72108029 Verbetering lichtmasten openb. verlichting(IP2016)

2016

117.500

0

117.500

0

0

0

0

0

0

117.500

72110034 Verleggen Koegorsstraat irt aanleg N62/Tractaatweg

2016

300.000

0

300.000

0

300.192

0

0

0

300.192

-192

72101241 Reconstr. werkz. wegen '15 asfaltering wbp 2015

2015

796.000

0

796.000

783.727

12.379

0

0

783.727

796.106

-106

72108025 Verbetering armaturen openb. verlichting (IP2015)

2015

295.474

0

295.474

227.542

162

0

0

227.542

227.704

67.770

72110032 Verkeersveiligheidsvoorzieningen (IP 15) stelpost

2015

80.000

0

80.000

0

0

0

0

0

0

80.000

72110033 VRI St.Annapolder agv Sluiskiltunnel

2015

100.000

0

100.000

0

0

0

0

0

0

100.000

72101231 Doortrekken Laan van Othene

2014

0

0

0

0

540

0

0

0

540

-540

72108024 Verbetering lichtpunten openb. verlichting(IP2014)

2014

427.000

0

427.000

227.829

84.271

0

0

227.829

312.100

114.900

79901713 Strooier/klein 54 (IP2014)

2014

36.000

0

36.000

11.480

23.800

0

0

11.480

35.280

720

79901714 Strooier/klein 55 (IP2014)

2014

36.000

0

36.000

22.770

0

0

0

22.770

22.770

13.230

72101225 Infrastructurele werken de Ruyterstraat Axel

2013

399.287

-65.287

334.000

147.463

186.841

-65.287

0

82.176

269.017

64.983

72108022 Verbetering lichtpunten openb. verlichting(IP2013)

2013

215.600

0

215.600

117.764

88.075

0

0

117.764

205.839

9.761

79901691 Strooier/groot 46 (IP2013)

2013

45.000

0

45.000

34.434

11.337

0

0

34.434

45.771

-771

79901708 Inzamelvoertuig 32 (IP'2013)

2013

61.400

0

61.400

54.277

0

0

0

54.277

54.277

7.123

72110028 Verkeersveiligheidsvoorzieningen (IP 12) stelpost

2012

37.120

0

37.120

27.646

0

0

0

27.646

27.646

9.474

79901665 Sneeuwschuiver 58 (IP2012)

2012

10.800

0

10.800

0

9.525

0

0

0

9.525

1.275

Grootboeknummer

Startjaar

Begroot uitgaven

Begroot inkomsten

Saldo Begroot

Bedrag werkelijk uitgaven tot peiljaar

Bedrag werkelijk uitgaven in peiljaar

Bedrag werkelijk inkomsten tot peiljaar

Bedrag werkelijk inkomsten in peiljaar

Saldo werkelijk tot peiljaar

Saldo werkelijk

Restant

79901666 Sneeuwschuiver 59 (IP2012)

2012

10.800

0

10.800

0

0

0

0

0

0

10.800

79901643 Strooier/klein 51 (IP 2011)

2011

31.500

0

31.500

24.500

0

0

0

24.500

24.500

7.000

79901657 Sneeuwschuiver 56 klein

2011

7.860

0

7.860

0

6.075

0

0

0

6.075

1.785

72101141 Herinrichting Kennedylaan (AIP 07)

2007

764.223

0

764.223

14.223

22.226

0

-22.226

14.223

14.223

750.000

Totaal 2.1 Verkeer en vervoer

9.226.614

-124.452

9.102.162

2.399.940

3.047.693

-65.287

-30.702

2.334.653

5.351.644

3.750.518

2.2 Parkeren

72140021 Parkeergar. Oostkolk, parkeerapp. (IP 2017)

2017

108.462

0

108.462

0

0

0

0

0

0

108.462

72140022 Parkeergar. Theaterplein, parkeerapp. (IP 2017)

2017

99.729

0

99.729

0

0

0

0

0

0

99.729

72140023 Parkeermanagementsysteem (IP 2017)

2017

20.390

0

20.390

0

0

0

0

0

0

20.390

72140024 Parkeerterrein ABAB parkeervoorzieningen (IP 2017)

2017

9.500

0

9.500

0

0

0

0

0

0

9.500

72140025 Parkeerautomaten straatparkeren (IP 2017)

2017

73.604

0

73.604

0

21.704

0

0

0

21.704

51.900

72140013 Verkoop parkeerbureau (act 1214001 en 1299024)

2016

0

-110.000

-110.000

0

0

0

-100.083

0

-100.083

-9.917

72140019 Energiebesparende maatreg. parkeergarage Oostkolk

2016

45.946

0

45.946

41.576

5.157

0

0

41.576

46.733

-787

Totaal 2.2 Parkeren

357.631

-110.000

247.631

41.576

26.861

0

-100.083

41.576

-31.646

279.277

2.3 Recreatieve havens

72200001 Veerhavengebied Terneuzen

2007

3.428.000

0

3.428.000

1.512.439

474.336

0

0

1.512.439

1.986.776

1.441.224

Toaal 2.3 Recreatieve havens

3.428.000

0

3.428.000

1.512.439

474.336

0

0

1.512.439

1.986.776

1.441.224

3.4 Economische promotie

75600040 Portaal van Vlaanderen

2017

540.000

-50.000

490.000

0

302.563

0

0

0

302.563

187.437

75600035 Kwaliteitsverbetering voorzieningen Toerisme+plat.

2013

40.000

0

40.000

28.873

0

0

0

28.873

28.873

11.127

75600036 Ontwikkeling vrijetijdseconomie Toerisme+plat.

2013

15.000

0

15.000

0

0

0

0

0

0

15.000

75600037 Ontwikkeling zorgeconomie Toerisme+plat.

2013

15.000

0

15.000

0

0

0

0

0

0

15.000

Totaal 3.4 Economische promotie

610.000

-50.000

560.000

28.873

302.563

0

0

28.873

331.437

228.563

4.2 Onderwijshuisvesting

74210061 1e aanvraag OLP groep 8 De Parel (IP 2017)

2017

13.000

0

13.000

0

13.000

0

0

0

13.000

0

74210062 1e aanvraag OLP 15e groep Pr.W.v.Oranje (IP 2017)

2017

16.756

0

16.756

0

16.756

0

0

0

16.756

0

74210063 Aanpassing 2 toiletgroepen De Zeemeeuw

2017

38.720

0

38.720

0

33.411

0

0

0

33.411

5.309

74210064 Hekwerk en entree's Brede School Othene Tnz.

2017

10.945

0

10.945

0

0

0

0

0

0

10.945

Grootboeknummer

Startjaar

Begroot uitgaven

Begroot inkomsten

Saldo Begroot

Bedrag werkelijk uitgaven tot peiljaar

Bedrag werkelijk uitgaven in peiljaar

Bedrag werkelijk inkomsten tot peiljaar

Bedrag werkelijk inkomsten in peiljaar

Saldo werkelijk tot peiljaar

Saldo werkelijk

Restant

74310001 1e aanvraag OLP groep 13 t/m 18 De Argo (IP 2017)

2017

71.244

0

71.244

0

71.244

0

0

0

71.244

0

Totaal 4.2 Onderwijshuisvesting

150.665

0

150.665

0

134.411

0

0

0

134.411

16.254

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

79901722 Bestelbus 74 (Natuur&ZO) IP 2015

2015

30.000

0

30.000

0

0

0

0

0

0

30.000

Totaal 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

30.000

0

30.000

0

0

0

0

0

0

30.000

5.2 Sportaccommodaties

75300049 Uitbreiding ligweide buitenzwembad Terneuzen

2017

115.000

0

115.000

0

115.161

0

0

0

115.161

-161

75300050 Schrobzuigmachine bad (IP 2017)

2017

16.100

0

16.100

0

6.809

0

0

0

6.809

9.292

75300051 Schrobzuigmachine hal (IP 2017)

2017

20.400

0

20.400

0

15.786

0

0

0

15.786

4.614

75300052 Vervanging tennisbanen TC Animo IP 2017

2017

86.000

0

86.000

0

86.000

0

0

0

86.000

0

75300053 Lening TC Animo

2017

50.000

0

50.000

0

50.000

0

0

0

50.000

0

75300054 Realisatie Beach Soccer accommodatie

2017

24.200

0

24.200

0

21.662

0

0

0

21.662

2.538

75310056 Kunstgrasveld KV Luctor

2017

160.000

-80.000

80.000

0

140.621

0

-70.311

0

70.311

9.689

75310057 Vernieuw drainage hoofdv.S&O Corn Boys IP 2017

2017

26.500

0

26.500

0

20.690

0

0

0

20.690

5.810

75310058 Vervanging lichtmasten VV Philippine IP 2018

2017

0

0

0

0

7.853

0

0

0

7.853

-7.853

75300047 Bestrating zwembad Axel (IP 2016)

2016

67.000

0

67.000

63.633

1.240

0

0

63.633

64.873

2.127

75300048 Toiletgroepen zwembad Axel (IP 2016)

2016

28.000

0

28.000

27.176

2.067

0

0

27.176

29.243

-1.243

75310053 Bijdrage (grondlaag) kunstgrasveld voetbalacc.Tern

2016

88.500

0

88.500

0

88.500

0

0

0

88.500

0

75310054 Bijdrage (toplaag) kunstgrasveld voetbalacc.Tern

2016

124.000

0

124.000

0

124.000

0

0

0

124.000

0

Totaal 5.2 Sportaccommodaties

805.700

-80.000

725.700

90.809

680.388

0

-70.311

90.809

700.887

24.813

5.4 Musea

75410011 Schoolmuseum Terneuzen (cv installatie)

2017

9.087

0

9.087

0

9.006

0

0

0

9.006

81

75410006 Nieuw-en verbouw Streekmuseum Het Land van Axel

2009

5.248.630

-438.630

4.810.000

5.186.989

1.379

-438.629

0

4.748.359

4.749.739

60.261

75410007 Industrieel museum Sas van Gent

2009

830.091

-390.091

440.000

827.240

0

-390.091

0

437.149

437.149

2.851

75410009 Aankoop en inrichting Cargill-terrein

2009

1.691.302

0

1.691.302

1.594.294

18.252

0

0

1.594.294

1.612.545

78.757

Totaal 5.4 Musea

7.779.110

-828.721

6.950.389

7.608.522

28.637

-828.720

0

6.779.802

6.808.438

141.951

5.6 Media

75100004 Bouw nw bibliotheek Kop Noordstraat

2017

1.133.000

-1.133.000

0

0

0

0

0

0

0

0

75100005 Inrichting nw bibliotheek Kop Noordstraat

2017

570.000

-570.000

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal 5.6 Media

1.703.000

-1.703.000

0

0

0

0

0

0

0

0

Grootboeknummer

Startjaar

Begroot uitgaven

Begroot inkomsten

Saldo Begroot

Bedrag werkelijk uitgaven tot peiljaar

Bedrag werkelijk uitgaven in peiljaar

Bedrag werkelijk inkomsten tot peiljaar

Bedrag werkelijk inkomsten in peiljaar

Saldo werkelijk tot peiljaar

Saldo werkelijk

Restant

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

72101249 Veegwagen 39 (IP 2017)

2017

185.000

0

185.000

0

159.462

0

0

0

159.462

25.538

79901742 Aanhanger P 37-2 (IP 2017)

2017

32.000

0

32.000

0

32.173

0

0

0

32.173

-173

79901743 Trekker/auto 81 (IP 2017)

2017

90.000

0

90.000

0

40.001

0

0

0

40.001

49.999

79901744 Pick-up 82 (IP 2017)

2017

50.000

0

50.000

0

36.465

0

0

0

36.465

13.535

79901745 Pick-up 83 (IP 2017)

2017

50.000

0

50.000

0

0

0

0

0

0

50.000

79901746 Kooimaaier P 19 (IP 2017)

2017

110.000

0

110.000

0

79.698

0

0

0

79.698

30.302

79901732 Messenbalkmaaier P 74 (IP 2016)

2016

15.000

0

15.000

0

0

0

0

0

0

15.000

79901733 Cirkelmaaier P 12 (IP 2016)

2016

80.000

0

80.000

0

67.107

0

0

0

67.107

12.893

79901734 Klepelmaaier P 84 (IP 2016)

2016

15.000

0

15.000

0

0

0

0

0

0

15.000

79901735 Heggeschaar P 83 (IP 2016)

2016

12.000

0

12.000

0

0

0

0

0

0

12.000

79901736 Klepelmaaier P 80 (IP 2016)

2016

15.000

0

15.000

0

0

0

0

0

0

15.000

79901737 Houtversnipperaar P 201 (IP 2016)

2016

28.000

0

28.000

0

25.538

0

0

0

25.538

2.462

75500003 Landschapsuitvoering

2011

773.563

-176.374

597.189

524.525

96.912

-176.374

-34.235

348.150

410.827

186.362

75600011 Rondje Otheense Kreek (fiets-/voetpad)

2004

2.382.137

0

2.382.137

1.957.579

2.079

0

0

1.957.579

1.959.657

422.480

Totaal 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

3.837.700

-176.374

3.661.326

2.482.104

539.434

-176.374

-34.235

2.305.729

2.810.928

850.398

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

76304016 't Kaaike Zuiddorpe (keuk,toilet,akoest,veiligh.)

2017

69.000

0

69.000

0

48.629

0

0

0

48.629

20.371

76304018 't Kaaike Zuiddorpe (vloerbed,energiemtr,sfeer)

2017

81.000

0

81.000

0

58.373

0

0

0

58.373

22.627

76600001 Lening Stichting de Vlaschaard(K)

2017

0

0

154.970

0

0

0

154.970

-154.970

Totaal 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

150.000

0

150.000

0

261.972

0

0

0

261.972

-111.972

7.1 Volksgezondheid

77140002 Gezondheidscentrum Axel

2011

901.138

-96.138

805.000

892.502

-16.299

-96.138

0

796.364

780.065

24.935

Totaal 7.1 Volksgezondheid

901.138

-96.138

805.000

892.502

-16.299

-96.138

0

796.364

780.065

24.935

7.2 Riolering

77220300 Relinen Haarmanw., Hughersluys, Driewegen (IP 17)

2017

85.000

0

85.000

0

25.873

0

0

0

25.873

59.127

77220301 Verv./relinen binnenstad, Java, Katspolder (IP17)

2017

1.725.000

0

1.725.000

0

144.734

0

-9.153

0

135.582

1.589.418

77220302 Afkoppelen Spuikompark (IP 2017)

2017

175.000

0

175.000

0

175.152

0

0

0

175.152

-152

77220303 Vervangen Joost Hamerlinckstraat (IP 2017)

2017

75.000

0

75.000

0

74.675

0

0

0

74.675

325

Grootboeknummer

Startjaar

Begroot uitgaven

Begroot inkomsten

Saldo Begroot

Bedrag werkelijk uitgaven tot peiljaar

Bedrag werkelijk uitgaven in peiljaar

Bedrag werkelijk inkomsten tot peiljaar

Bedrag werkelijk inkomsten in peiljaar

Saldo werkelijk tot peiljaar

Saldo werkelijk

Restant

77220304 Relinen Leepstraat, Veerweg (+klimaatad.) (IP17)

2017

70.000

0

70.000

0

7.052

0

0

0

7.052

62.948

77220305 Vervangen IBA's buitengebied (IP 17)

2017

10.000

0

10.000

0

0

0

0

0

0

10.000

77220306 Vervangen rioolgemalen (E/M) (IP 17)

2017

15.000

0

15.000

0

0

0

0

0

0

15.000

77220307 Vervangen rioolgemalen (B) (IP 17)

2017

10.000

0

10.000

0

0

0

0

0

0

10.000

77220308 Vervangen druk-/vacuümriolering (E/M) (IP 17)

2017

25.000

0

25.000

0

0

0

0

0

0

25.000

77220309 Vervangen druk-/vacuümriolering (B) (IP 17)

2017

10.000

0

10.000

0

0

0

0

0

0

10.000

77220282 Axel 3 relinen/vervangen hoofdriolering (IP 2016)

2016

825.000

0

825.000

73.178

255.212

0

0

73.178

328.391

496.609

77220283 Othene relinen/vervangen hoofdriolering (IP 2016)

2016

5.000

0

5.000

0

291

0

0

0

291

4.709

77220284 Gemeente Terneuzen putrenov. hoofdriol. (IP 2016)

2016

100.000

0

100.000

0

35.951

0

0

0

35.951

64.049

77220285 vervangen rioolgemalen (elec./mech.) (IP 2016)

2016

45.000

0

45.000

0

0

0

0

0

0

45.000

77220286 Vervangen rioolgemalen (bouwkundig) (IP 2016)

2016

20.000

0

20.000

1.870

0

0

0

1.870

1.870

18.130

77220287 Verv. druk-en vacuumriolering (elec./mech.)(IP 16)

2016

150.000

0

150.000

3.848

6.340

0

0

3.848

10.188

139.812

77220288 Verv. druk-en vacuumriol. (bouwk.) (IP 2016)

2016

10.000

0

10.000

0

0

0

0

0

0

10.000

77220289 Vervangen IBA's (elec./mech.) (IP 2016)

2016

10.000

0

10.000

0

5.765

0

0

0

5.765

4.235

77220290 Div. terugslagkleppen vern. in hoofdriool (IP '16)

2016

50.000

0

50.000

358

67

0

0

358

425

49.575

77220291 Baggerdepot waterschap deel 2 (IP 2016)

2016

175.000

0

175.000

144.481

0

0

0

144.481

144.481

30.519

77220292 Biervliet buurt Achterpad Oude Poorte waterov IP16

2016

200.000

0

200.000

1.524

603

0

0

1.524

2.127

197.873

77220293 Overstortpersleid. gemaal Westersch kl.rep.(IP 16)

2016

60.000

0

60.000

4.805

16.798

0

0

4.805

21.603

38.397

77220294 Persleidingen poldergebied Hoek vernieuwen (IP16)

2016

150.000

0

150.000

76.168

19.404

0

0

76.168

95.572

54.428

77220295 Sas v Gent aanbrengen spindelschuiven in AWL IP16

2016

50.000

0

50.000

1.292

0

0

0

1.292

1.292

48.708

77220296 Zandstraat afkopp hemelwater van drukriol. (IP 16)

2016

25.000

0

25.000

1.608

317

0

0

1.608

1.925

23.075

77220297 Terneuzen Nijverheidsstraat afkoppelen HWA (IP16)

2016

299.800

-88.748

211.052

4.282

204.908

0

-46.992

4.282

162.198

48.854

77220267 Hoek vervangen 2e deel budget 2015 (IP 2015)

2015

400.000

0

400.000

396.111

0

0

0

396.111

396.111

3.889

77220268 Hoek relinen 2e deel 2015 (IP 2015)

2015

300.000

0

300.000

43.504

142.321

0

0

43.504

185.825

114.175

77220269 Oudelandse Hoeve Terneuzen vervangen (IP 2015)

2015

239.200

0

239.200

29.759

178.348

0

0

29.759

208.107

31.093

77220270 Oudelandse Hoeve Terneuzen relinen (IP 2015)

2015

50.000

0

50.000

0

5.961

0

0

0

5.961

44.039

77220271 Zuidpolder Terneuzen vervangen (IP 2015)

2015

1.496

0

1.496

1.462

0

0

0

1.462

1.462

34

77220272 Zuidpolder Terneuzen relinen (IP 2015)

2015

50.000

0

50.000

0

0

0

0

0

0

50.000

77220273 Handelspoort relinen (IP 2015)

2015

100.000

0

100.000

436

11.082

0

0

436

11.518

88.482

77220274 Noorderdokken Terneuzen vervangen (IP 2015)

2015

9.500

0

9.500

9.056

0

0

0

9.056

9.056

445

77220275 Noorderdokken Terneuzen relinen (IP 2015)

2015

100.000

0

100.000

0

1.756

0

0

0

1.756

98.244

Grootboeknummer

Startjaar

Begroot uitgaven

Begroot inkomsten

Saldo Begroot

Bedrag werkelijk uitgaven tot peiljaar

Bedrag werkelijk uitgaven in peiljaar

Bedrag werkelijk inkomsten tot peiljaar

Bedrag werkelijk inkomsten in peiljaar

Saldo werkelijk tot peiljaar

Saldo werkelijk

Restant

77220276 Vervangen rioolgemalen (elec./mech.) IP 2015

2015

46.000

0

46.000

43.543

0

0

0

43.543

43.543

2.457

77220278 Vervangen druk-en vacuumriolering (el/mec)IP 2015

2015

184.000

0

184.000

86.688

35.754

0

0

86.688

122.442

61.558

77220279 Vervangen IBA's (elec./mech.) IP 2015

2015

5.000

0

5.000

1.586

3.414

0

0

1.586

5.000

0

77220246 Relinen Lievenspolder

2014

252.000

0

252.000

2.740

28.111

0

0

2.740

30.851

221.149

77220248 Relinen Hoek

2014

162.015

0

162.015

160.254

54

0

0

160.254

160.308

1.707

77220251 HWA-riolering Lievenspolder-Oude Vaart-Oleanderstr

2014

415.000

0

415.000

414.841

457

0

0

414.841

415.298

-298

77220252 Riol.werkz.Wilhelminapl./P.d.Hooghstraat Terneuzen

2014

376.000

376.000

303.773

72.066

0

0

303.773

375.839

161

77220253 Afkoppelen Binnenpad Koewacht

2014

100.000

0

100.000

21.575

13.463

0

0

21.575

35.038

64.962

77220258 Lievenspolder, plan Clavis, DWA/HWA systeem

2014

66.000

0

66.000

64.054

0

0

0

64.054

64.054

1.946

77220260 Vervangen rioolgemalen (Xylem++)

2014

20.000

0

20.000

11.064

0

0

0

11.064

11.064

8.936

77220263 Vervangen IBA's (elec./mech.)

2014

5.000

0

5.000

3.131

1.869

0

0

3.131

5.000

0

77220264 Afkopp. verhard oppervl. druk- en vacuum riolering

2014

25.000

0

25.000

0

0

0

0

0

0

25.000

77220243 Omleggen rioolzinkerleiding Oostdam Sas van Gent

2013

468.883

-406.704

62.179

504.119

11.031

0

-450.490

504.119

64.661

-2.482

77220245 V.rompustr.tramstr.ijsbaanstr. v cantfortstr.stol

2013

627.600

0

627.600

626.821

352

0

0

626.821

627.173

427

77220233 Doortr.hwa V.v.Steenb.ln.naar Kennedyln (fase 1)

2012

11.500

0

11.500

0

268

0

0

0

268

11.232

77220235 Vervangen hoofdriool Axel 1

2012

808.500

0

808.500

620.510

134.961

0

-809

620.510

754.661

53.839

77220236 Relinen Axel 1

2012

161.079

0

161.079

159.779

0

0

0

159.779

159.779

1.300

77220237 Vervangen hoofdriool Zaamslag

2012

676.455

0

676.455

676.455

0

0

0

676.455

676.455

0

77220239 Vervangen hoofdriool Zaamslagveer

2012

168.251

0

168.251

168.251

0

0

0

168.251

168.251

0

77220199 Verb.waterbeheersing omg.Bosjesweg(1e/2e fase)

2011

1.128.374

0

1.128.374

1.128.373

134

0

0

1.128.373

1.128.507

-133

77220113 Uitvoer.stedelijk waterplan (Axelsed./Bakkersland)

2007

530.429

0

530.429

480.084

44.370

0

0

480.084

524.454

5.975

77220058 Aanschaf Hoofdpost (Xylem ++)

2004

105.000

0

105.000

79.950

13.829

0

0

79.950

93.779

11.221

Totaal 7.2 Riolering

11.967.082

-495.452

11.471.630

6.351.333

1.672.745

0

-507.444

6.351.333

7.516.634

3.954.996

7.3 Afval

77210023 Combi belading auto 5 (IP 2017)

2017

32.000

0

32.000

0

30.000

0

0

0

30.000

2.000

77210024 Bedrijfsvuilwagen 2 (IP 2017)

2017

375.000

0

375.000

0

0

0

0

0

0

375.000

79901740 Haakarmcontainers (IP 2017)

2017

30.000

0

30.000

0

26.963

0

0

0

26.963

3.037

79901752 Vrachtauto 10 (IP 2017)

2017

200.000

0

200.000

0

0

0

0

0

0

200.000

77210022 Huisvuilwagen 1 (IP 2016)

2016

400.000

0

400.000

0

0

0

0

0

0

400.000

77210021 Huisvuilwagen 7 met kraan (IP 2015)

2015

450.000

0

450.000

0

0

0

0

0

0

450.000

77210018 Huisvuilwagen 6 (IP'13)

2013

300.000

0

300.000

239.102

0

0

0

239.102

239.102

60.899

Grootboeknummer

Startjaar

Begroot uitgaven

Begroot inkomsten

Saldo Begroot

Bedrag werkelijk uitgaven tot peiljaar

Bedrag werkelijk uitgaven in peiljaar

Bedrag werkelijk inkomsten tot peiljaar

Bedrag werkelijk inkomsten in peiljaar

Saldo werkelijk tot peiljaar

Saldo werkelijk

Restant

79901700 Haakarmcontainers (IP'13)

2013

50.000

0

50.000

22.182

10.140

0

0

22.182

32.322

17.678

79901690 Aanhangwagens voor vervoer dranghekken

2012

12.500

0

12.500

11.644

766

0

0

11.644

12.410

90

Totaal 7.3 Afval

1.849.500

0

1.849.500

272.927

67.870

0

0

272.927

340.797

1.508.703

8.3 Wonen en bouwen

78210049 Projecten leefbaarheid kernen (IP 2017)

2017

450.000

0

450.000

0

0

0

0

0

0

450.000

78210046 Projecten leefbaarheid kernen (IP 2016)

2016

387.000

0

387.000

0

0

0

0

0

0

387.000

78210043 Projecten leefbaarheid kernen (IP 2015)

2015

450.000

0

450.000

0

0

0

0

0

0

450.000

78210044 Inrichtingsplan Pastersbos

2015

125.000

0

125.000

123.725

8.645

0

0

123.725

132.370

-7.370

78210038 Lievenspolder II Terneuzen

2014

450.000

0

450.000

996.556

796.000

-996.556

-796.000

0

0

450.000

78210048 Pand Kerkhoflaan 55 Terneuzen

2017

0

-243.750

-243.750

0

0

0

-243.750

0

-243.750

0

78210039 Stads- en dorpsvernieuwingsprojecten (IP2012)

2012

110.000

0

110.000

0

0

0

0

0

0

110.000

78210029 Revitalisering Nieuwstraat-Zuid Terneuzen

2008

1.650.000

0

1.650.000

1.568.210

20.955

-19.000

0

1.549.210

1.570.165

79.835

78210014 Project stadsherstel binnenstad Tern.

2004

2.834.000

-2.409.063

424.937

3.028.823

0

-2.524.337

0

504.486

504.486

-79.549

78210015 1e fase herstructurering wijk Lievenspolder Tern.

2004

1.713.310

-1.320.145

393.165

1.595.331

-1.199.263

0

396.069

396.069

-2.904

Totaal 8.3 Wonen en bouwen

8.169.310

-3.972.958

4.196.352

7.312.645

825.600

-4.739.156

-1.039.750

2.573.490

2.359.340

1.837.012

Totaal Programma 8 - Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

8.169.310

-3.972.958

4.196.352

7.312.645

825.600

-4.739.156

-1.039.750

2.573.490

2.359.340

1.837.012

Totaal Generaal

53.847.300

-7.775.936

46.071.364

29.429.087

8.766.141

-5.905.675

-1.782.524

23.523.412

30.507.028

15.564.335

Programma

Startjaar

Begroot uitgaven

Begroot inkomsten

Saldo Begroot

Bedrag werkelijk uitgaven tot peiljaar

Bedrag werkelijk uitgaven in peiljaar

Bedrag werkelijk inkomsten tot peiljaar

Bedrag werkelijk inkomsten in peiljaar

Saldo werkelijk tot peiljaar

Saldo werkelijk

Restant

5 Sport, cultuur en recreatie

2004

2.382.137

0

2.382.137

1.957.579

2.079

0

0

1.957.579

1.959.657

422.480

7 Volksgezondheid en milieu

2004

105.000

0

105.000

79.950

13.829

0

0

79.950

93.779

11.221

8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

2004

4.547.310

-3.729.208

818.102

4.624.154

0

-3.723.600

0

900.554

900.554

-82.452

2 Verkeer, vervoer en waterstaat

2007

4.192.223

0

4.192.223

1.526.662

496.563

0

-22.226

1.526.662

2.000.999

2.191.224

7 Volksgezondheid en milieu

2007

530.429

0

530.429

480.084

44.370

0

0

480.084

524.454

5.975

8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

2008

1.650.000

0

1.650.000

1.568.210

20.955

-19.000

0

1.549.210

1.570.165

79.835

0 Bestuur en ondersteuning

2009

291

0

291

291

0

0

0

291

291

1

5 Sport, cultuur en recreatie

2009

7.770.023

-828.721

6.941.302

7.608.522

19.631

-828.720

0

6.779.802

6.799.432

141.870

0 Bestuur en ondersteuning

2010

1.039.709

0

1.039.709

7.207

0

0

0

7.207

7.207

1.032.502

10 Overhead

2010

5.000

0

5.000

0

4.898

0

0

0

4.898

102

2 Verkeer, vervoer en waterstaat

2011

39.360

0

39.360

24.500

6.075

0

0

24.500

30.575

8.785

5 Sport, cultuur en recreatie

2011

773.563

-176.374

597.189

524.525

96.912

-176.374

-34.235

348.150

410.827

186.362

7 Volksgezondheid en milieu

2011

901.138

-96.138

805.000

892.502

-16.299

-96.138

0

796.364

780.065

24.935

8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

2011

1.128.374

0

1.128.374

1.128.374

134

0

0

1.128.374

1.128.508

-134

2 Verkeer, vervoer en waterstaat

2012

58.720

0

58.720

27.646

9.525

0

0

27.646

37.171

21.549

7 Volksgezondheid en milieu

2012

1.838.285

0

1.838.285

1.636.639

135.995

0

-809

1.636.639

1.771.825

66.460

8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

2012

110.000

0

110.000

0

0

0

0

0

0

110.000

Omschrijving programma

Startjaar

Begroot uitgaven

Begroot inkomsten

Saldo Begroot

Bedrag werkelijk uitgaven tot peiljaar

Bedrag werkelijk uitgaven in peiljaar

Bedrag werkelijk inkomsten tot peiljaar

Bedrag werkelijk inkomsten in peiljaar

Saldo werkelijk tot peiljaar

Saldo werkelijk

Restant

2 Verkeer, vervoer en waterstaat

2013

721.287

-65.287

656.000

353.938

286.253

-65.287

0

288.651

574.903

81.097

3 Economie

2013

70.000

0

70.000

28.873

0

0

0

28.873

28.873

41.127

7 Volksgezondheid en milieu

2013

1.446.483

-406.704

1.039.779

1.392.224

21.523

0

-450.490

1.392.224

963.257

76.522

10 Overhead

2013

650.000

0

650.000

319.139

56.415

0

0

319.139

375.554

274.446

2 Verkeer, vervoer en waterstaat

2014

499.000

0

499.000

262.079

108.611

0

0

262.079

370.690

128.310

7 Volksgezondheid en milieu

2014

1.421.015

0

1.421.015

981.432

116.019

0

0

981.432

1.097.452

323.563

8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

2014

450.000

0

450.000

996.556

796.000

-996.556

-796.000

0

0

450.000

2 Verkeer, vervoer en waterstaat

2015

1.271.474

0

1.271.474

1.011.269

12.541

0

0

1.011.269

1.023.809

247.665

4 Onderwijs

2015

30.000

0

30.000

0

0

0

0

0

0

30.000

7 Volksgezondheid en milieu

2015

1.935.196

0

1.935.196

612.144

378.636

0

0

612.144

990.780

944.416

8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

2015

575.000

0

575.000

123.725

8.645

0

0

123.725

132.370

442.630

0 Bestuur en ondersteuning

2016

171.250

0

171.250

108.779

57.455

0

0

108.779

166.234

5.016

2 Verkeer, vervoer en waterstaat

2016

2.379.446

-110.000

2.269.446

747.861

1.090.824

0

-100.083

747.861

1.738.602

530.844

5 Sport, cultuur en recreatie

2016

472.500

0

472.500

90.809

308.452

0

0

90.809

399.261

73.239

7 Volksgezondheid en milieu

2016

2.574.800

-88.748

2.486.052

313.415

545.657

0

-46.992

313.415

812.079

1.673.973

8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

2016

387.000

0

387.000

0

0

0

0

0

0

387.000

10 Overhead

2016

375.000

0

375.000

0

251.048

0

0

0

251.048

123.952

0 Bestuur en ondersteuning

2017

570.600

-138.841

431.759

0

308.272

0

0

0

308.272

123.487

1 Veiligheid

2017

70.000

0

70.000

0

41.842

0

0

0

41.842

28.158

2 Verkeer, vervoer en waterstaat

2017

3.850.735

-59.165

3.791.570

0

1.538.500

0

-8.476

0

1.530.024

2.261.546

3 Economie

2017

540.000

-50.000

490.000

0

302.563

0

0

0

302.563

187.437

4 Onderwijs

2017

150.665

0

150.665

0

134.411

0

0

0

134.411

16.254

5 Sport, cultuur en recreatie

2017

2.727.287

-1.783.000

944.287

0

821.386

0

-70.311

0

751.075

193.212

6 Sociaal domein

2017

150.000

0

150.000

0

261.972

0

0

0

261.972

-111.972

Omschrijving programma

Startjaar

Begroot uitgaven

Begroot inkomsten

Saldo Begroot

Bedrag werkelijk uitgaven tot peiljaar

Bedrag werkelijk uitgaven in peiljaar

Bedrag werkelijk inkomsten tot peiljaar

Bedrag werkelijk inkomsten in peiljaar

Saldo werkelijk tot peiljaar

Saldo werkelijk

Restant

7 Volksgezondheid en milieu

2017

2.837.000

0

2.837.000

0

484.450

0

-9.153

0

475.298

2.361.702

8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

2017

450.000

-243.750

206.250

0

0

0

-243.750

0

-243.750

450.000

11.346.287

-2.274.756

9.071.531

0

3.893.396

0

-331.689

0

3.561.707

5.509.823

Totaal Generaal

53.847.300

-7.775.936

46.071.364

29.429.087

8.766.142

-5.905.676

-1.782.524

23.523.411

30.507.029

15.564.335

Uitgaven

Inkomsten

Totaal

Totaal krediet voor 2017

11.346.287

-2.274.756

9.071.531

Beschikbaar gesteld door de gemeenteraad eerste jaarschijf investeringsprogramma 2016-2019

7.697.785

0

7.697.785

Verschil

3.648.502

-2.274.756

1.373.746

Mutaties opgenomen in jaarrekening 2017

Uitgaven

Inkomsten

Totaal

Toelichting

grootboeknummer: 74210063

3e begr.wijz.2017: aanpassing 2 toiletgroepen De Zeemeeuw tbv 2 groepen de Sprong

Aanpassing 2 toiletgroepen De Zeemeeuw

38.720

grootboeknummer: 75300049

3e begr.wijz.2017: uitbreiding ligweide buitenzwembad Terneuzen ihkv "plan van aanpak sportaccommodaties"

Uitbreiding ligweide buitenzwembad Terneuzen

115.000

grootboeknummer: 75300053

3e begr.wijz.2017: lening € 50.000 voor de noodzakelijke vervanging van de toplaag van 5 tennisbanen

Lening TC Animo

50.000

grootboeknummer: 75300054

4e begr.wijz.2017: kosten aanleg infrastructuur beachsoccerveld sp sportpark Oude Vaart

Realisatie Beach Soccer accommodatie

24.200

grootboeknummer: 72110035

18.750

5e begr.wijz.2017: realiseren van nieuwe parkeerplaatsen t.b.v. uitbreiding schoolplein

Parkeerplaatsen Brede School Othene Tnz.

grootboeknummer: 74210064

10.945

5e begr.wijz.2017: verplaatsen hekwerk en entree t.b.v. uitbreiding schoolplein

Hekwerk en entree's Brede School Othene Tnz.

grootboeknummer: 75410011

9.087

5e begr.wijz.2017: inrichting 1e verdieping schoolmuseum

Schoolmuseum Terneuzen (cv installatie)

grootboeknummer: 71200020

70.000

6e begr.wijz.2017: aanleg 3 brandkranen t.b.v. zuidelijk deel Oostelijk Bolwerk (om niet ter beschikking gesteld aan VRZ)

Bluswatervoorzieningen Oostelijk Bolwerk Tnz

grootboeknummer: 76304016

69.000

6e begr.wijz.2017: de ombouw/aanpassen van het Kaaike tot een MFA

t Kaaike Zuiddorpe (keuk,toilet,akoest,veiligh.)

grootboeknummer: 76304018

81.000

6e begr.wijz.2017: de ombouw/aanpassen van het Kaaike tot een MFA

't Kaaike Zuiddorpe (vloerbed,energiemtr,sfeer)

grootboeknummer: 74210062

3.756

7e begr.wijz.2017: herschikking budget (zie hierna de Argo)

1e aanvraag OLP 15e groep Pr.W.v.Oranje (IP 2017)

Mutaties opgenomen in jaarrekening 2017

Uitgaven

Inkomsten

Totaal

Toelichting

grootboeknummer: 74310001

-3.756

7e begr.wijz.2017: herschikking budget (zie hiervoor De Parel)

1e aanvraag OLP groep 13 t/m 18 De Argo (IP 2017)

79900308 Uitbreiding toegangscontrole stadhuis Terneuzen

72.000

7e begr.wijz.2017: uitbreiding toegangscontrole stadhuis

Uitbreiding toegangscontrole stadhuis Terneuzen

grootboeknummer: 79901753

220.000

7e begr.wijz.2017: aanschaf/plaatsen 700 zonnepanelen op het gemeentelijk gebouw de Koegors i.h.k.v. duurzaamheid

Aanschaf en plaatsen zonnepanelen 'de Koegors'

grootboeknummer: 73102105

-138.841

8e begr.wijz.2017: verkoop voormalig schoolgebouw

Verkoop Boekweitstraat 10 Zuiddorpe (vm Canisius)

grootboeknummer: 72101253

626.000

9e begr.wijz.2017: aanleg infrastructuur Kop van Noordstraat De Kampagne

Infrastructuur De Kampagne

grootboeknummer: 75100004

1.133.000

-1.133.000

9e begr.wijz.2017: te financieren vanuit grondverkopen en opbrensgt verkoop gebouwen

Bouw nw bibliotheek Kop Noordstraat

grootboeknummer: 75100005

570.000

-570.000

9e begr.wijz.2017: te financieren vanuit opbrengst grondverkopen

Inrichting nw bibliotheek Kop Noordstraat

grootboeknummer: 75600040

540.000

-50.000

9e begr.wijz.2017: realisatie definitieve/tijdelijke huisvestingsvoorziening voor het portaal van Vlaanderen; eigen bijdr.Portaal € 50.000

Portaal van Vlaanderen

grootboeknummer: 72101251

-59.165

10e begr.wijz.2017: Prov.subs.voor herstructurering bedrijventerrein Handelspoort

Reconstructie wegen (asfaltering) IP 2017

grootboeknummer: 75310056

80.000

-80.000

10e begr.wijz.2017: oorspronkelijk budget van € 80.000 tot € 160.000 verhoogd ; korfbalvereniging draagt voor helft bij in kosten

Kunstgrasveld KV Luctor

grootboeknummer: 75310057

-30.000

10e begr.wijz.2017: bijstelling budget

Vernieuw.drainage hoofdveld S&O Corn Boys IP 2017

grootboeknummer: 72101247

-45.000

11e begr.wijz.2017: komt te vervallen en vervangen door krediet 72101255

Veeg/vuil 34 (IP 2017)

grootboeknummer: 72101255

78.800

11e begr.wijz.2017: betreft samenvoeging kredieten 79901247 (2017) en 79901726 (2016)

Veegauto met veegvuilopbouw (mini zijlader nr. 34

grootboeknummer: 72101252

575.000

adm.wijz.2017 102: herschikking krediet 2007 Herinrichting Kennedylaan

Herinrichting Markt Terneuzen

grootboeknummer: 72101256

102.000

adm.wijz.2017 102: herschikking kredieten 2011 en 2012 stads- en dorpsvernieuwingsprojecten

Aanleg vrijliggende fietspaden Kennedylaan

grootboeknummer: 72101259

35.000

adm.wijz.2017 102: herschikking krediet 2012 verkeersveiligheidsvoorziningen

Verkeersveiligheidsvoorzieningen Zandstraat

Mutaties opgenomen in jaarrekening 2017

Uitgaven

Inkomsten

Totaal

Toelichting

grootboeknummer: 78210048

-243.750

adm.wijz.2017 101: overbrengen krediet

Pand Kerkhoflaan 55 Terneuzen

grootboeknummer: 72110036

70.000

adm.wijz.2017 102: herschikking krediet 2015 verkeersveiligheidsvoorziningen

Verkeersveiligheidsvoorzieningen Overslag

4.513.502

-2.274.756

2.238.746

kredieten uit investeringsprogramma 2017 welke werden toegevoegd aan lopende kredieten

Herstructurering (revitalisering) bedrijventerreinen

-100.000

Toegevoegd aan 73200003 Revitalisering bestaande bedr.terr.(IP'09 t/m 16)

Landschapsuitvoeringsplan

-90.000

Toegevoegd aan 75500003 Landschapsuitvoeringsplan/groenfonds (IP 2011 e.v)

Veerhaven Terneuzen

-675.000

Toegevoegd aan 72200001 Veerhavengebied Terneuzen (IP 2007)

-865.000

0

-865.000

Totaal 2017

3.648.502

-2.274.756

1.373.746

Uitgaven

Inkomsten

Totaal

Totaal krediet voor 2016

6.359.996

-198.748

6.161.248

Beschikbaar gesteld door de gemeenteraad eerste jaarschijf investeringsprogramma 2016-2019

6.228.784

0

6.228.784

Verschil

131.212

-198.748

-67.536

Mutaties opgenomen in jaarrekening 2016

Toelichting

Aanpassing reconstructie wegen

449.500

Aanpassing onderhoud wegen in het investeringsplan wegen

72101246 Uitbr.parkeercap.Philippine Visserslaan-Waterp.str

30.000

5e begrotingswijziging 2016 - Uitbreiding parkeercapaciteit in het centrum van Philippine (Visserlaan-Waterpoortstraat) lasten dekken wij ineens vanuit de reserve Infrastructuuur

72110034 Verleggen Koegorsstraat irt aanleg N62/Tractaatweg

300.000

7e begrotingswijziging 2016 - Voor het verleggen van de Koegorsstraat in relatie tot de aanleg N62/Tractaatweg. Wij dekken dit uit de restantkredieten voor verkeersveiligheidsvoorzieningen in 2013 t/m 2015.

72140019 Energiebesparende maatreg. parkeergarage Oostkolk

45.946

4e begrotingswijziging 2016 - Energiebesparende maatreg. parkeergarage Oostkolk t.b.v. de kosten voor ventilatieaanpassingen en de nieuwe armaturen. Uit Stads- en dorpsvernieuwingsprojecten (IP 2012)

74210060 1e inrichting OLP groep 7 De Parel

12.825

2e begrotingswijziging 2016 - Eerste inrichting onderwijsleerpakket (OLP) groep 7 De Parel, de investering vloeit voort uit het definitief Programma en overzicht voorzieningen in de onderwijshuisvesting 2016.

75310051 en 75310052 Bijdrage kunstgrasveld voetbalacc.Hoek

130.230

4e begrotingswijziging 2016 - De kapitaallasten van deze investeringen dekken uit de onderuitputtting kapitaallasten

75310053 en 75310054 Bijdrage kunstgrasveld voetbalacc.Tern

212.500

4e begrotingswijziging 2016 - De kapitaallasten van deze investeringen dekken uit de onderuitputtting kapitaallasten

75310055 Bijdrage verlichting voetbalacc.Tern.Boys

27.000

4e begrotingswijziging 2016 - De kapitaallasten van deze investeringen dekken uit de onderuitputtting kapitaallasten

Pand Kerkhoflaan 55

1.275.000

8e begrotingswijziging 2016 - Voor een correcte administratieve verwerking van de aan en verkoop is dit krediet opgesteld

Geluidsinstallatie Raadszaal

90.000

6e begrotingswijziging 2016 - 1e Burap 2016 Aanpassing geluidsinstallatie raadszaal (79900327)

Vloerbedekking burgerzaal

10.000

6e begrotingswijziging 2016 - 1e Burap 2016 Aanpassing vloerbedekking raadszaal (79900328 )

Uitbreiding cameratoezicht

-7.500

Toegevoegd aan 71400004Vervanging camera's Nieuwstraat Terneuzen (2015)

Herstructurering (revitalisering) bedrijventerreinen

-100.000

Toegevoegd aan 73200003 Revitalisering bestaande bedr.terr.(IP'09 t/m 16)

Landschapsuitvoeringsplan

-90.000

Toegevoegd aan 75500003 Landschapsuitvoeringsplan/groenfonds (IP 2011 e.v)

Mutaties opgenomen in jaarrekening 2016

Uitgaven

Inkomsten

Totaal

Toelichting

Investering personeelssysteem Pims

-120.000

Doorgeschoven naar het investeringsprogramma 2017 - 79900426 Vervanging applicaties

Investering tijdregistratiesysteemTime-tell

-30.000

Doorgeschoven naar het investeringsprogramma 2017 - 79900426 Vervanging applicaties

72140013 Verkoop parkeerbureau (act 1214001 en 1299024)

-110.000

9e begrotingswijziging 2016 - Verkoop parkeerbureau de Blokken

73100033 Verkoop Havenplein 1 Ph'ppine (vm school De Werf)

-192.000

3e begrotingswijziging 2016 - Verkoop Havenplein 1

78210048 Pand Kerkhoflaan 55 Terneuzen

-1.275.000

8e begrotingswijziging 2016 - Voor een correcte administratieve verwerking van de aan en verkoop is dit krediet opgesteld

2.235.501

-1.577.000

658.501

Mutaties opgenomen in jaarrekening 2017

Vervallen/afgevoerde investeringen op basis staat "verantwoording

investeringsprogramma 2016" (krediet niet overgebracht naar 2017)

-424.339

192.000

Veiligheidsinstallaties scholen (IP 2016)

-180.000

7e begr.wijz.2017: verlaging benodigd krediet adhv nader onderzoek

-200.000

11e begr.wijz.2017: volledig afvoeren van krediet omdat investering niet meer voor rekening van gemeente Terneuzen komt

Othene relinen/vervangen hoofdriolering (IP 2016)

-95.000

3e begr.wijz.2017: op basis van analyse inspectiegegevens blijkt vervanging/reliining niet nodig

Geluidsinstallatie raadszaal

250

10e begr.wijz.: verhoging beschikbaargesteld krediet

Terneuzen Nijverheidsstraat afkoppelen HWA (IP16)

69.800

3e begr.wijz.2017: beschikbaarstelling extra krediet

Terneuzen Nijverheidsstraat afkoppelen HWA (IP16)

-88.748

-829.289

103.252

-726.037

Totaal ultimo 2017

1.406.212

-1.473.748

-67.536

Nr.

Omschrijving thema

Grootboeknummer

Start

Restant

Real.in %

Afvoeren

Toelichting

begr.

krediet

totaal

ja/nee

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

75600011 Rondje Otheense Kreek (fiets-/voetpad)

2004

422.480

82%

ja

nieuw krediet in 2018

7.2

Riolering

77220058 Aanschaf Hoofdpost (Xylem ++)

2004

11.221

89%

nee

project loopt nog door

8.3

Wonen en bouwen

78210015 1e fase herstructurering wijk Lievenspolder Tern.

2004

-2.904

101%

ja

afgewikkeld

8.3

Wonen en bouwen

78210014 Project stadsherstel binnenstad Tern.

2004

-79.549

119%

nee

restant wordt in 2018 overgeheveld naar 78210029

351.248

2.1

Verkeer en vervoer

72101141 Herinrichting Kennedylaan (AIP 07)

2007

750.000

2%

nee

afronding 2018

2.3

Recreatieve havens

72200001 Veerhavengebied Terneuzen

2007

1.441.224

58%

nee

bestaand krediet wat jaarlijks wordt opgehoogd; 2017 met € 675.000

7.2

Riolering

77220113 Uitvoer.stedelijk waterplan (Axelsed./Bakkersland)

2007

5.975

99%

nee

project is afgerond maar er komen nog kosten van interne begeleiding

2.197.199

8.3

Wonen en bouwen

78210029 Revitalisering Nieuwstraat-Zuid Terneuzen

2008

79.835

95%

nee

komt in 2018 in uitvoering, zie ook 78210014 Project stadsherstel binnenstad Terneuzen

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

73200002 Revitalisering bestaande bedrijfsterr. (IP'09)

2009

1

100%

ja

afgewikkeld

5.4

Musea

75410009 Aankoop en inrichting Cargill-terrein

2009

78.757

95%

nee

project moet uiterlijk zomer 2018 worden opgeleverd

5.4

Musea

75410007 Industrieel museum Sas van Gent

2009

2.851

99%

ja

afgewikkeld

5.4

Musea

75410006 Nieuw-en verbouw Streekmuseum Het Land van Axel

2009

60.261

99%

nee

restant bestemd voor aanleg van 24 parkeerplaatsen en onderzoek naar mogelijke invulling suikersilo

141.870

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

73200003 Revitalisering bestaande bedr.terr.(IP'09 t/m 16)

2010

1.032.502

1%

nee

bestaand krediet wat jaarlijks wordt opgehoogd; 2017 met € 100.000

0.4

Overhead

79900413 Waterpasinstrumentarium

2010

102

98%

ja

afgewikkeld

1.032.604

2.1

Verkeer en vervoer

79901657 Sneeuwschuiver 56 klein

2011

1.785

77%

ja

afgewikkeld

2.1

Verkeer en vervoer

79901643 Strooier/klein 51 (IP 2011)

2011

7.000

78%

nee

aanschaf 2018

Nr.

Omschrijving thema

Grootboeknummer

Start

Restant

Real.in %

Afvoeren

Toelichting

begr.

krediet

totaal

ja/nee

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

75500003 Landschapsuitvoering

2011

186.362

57%

nee

bestaand krediet wat jaarlijks wordt opgehoogd; 2017 met € 90.000

7.1

Volksgezondheid

77140002 Gezondheidscentrum Axel

2011

24.935

97%

nee

in 2018 zal er nog een schuifwand worden aangebracht

7.2

Riolering

77220199 Verb. waterbeheersing omg.Bosjesweg(1e en 2e fase)

2011

-133

100%

ja

afgewikkeld

219.948

2.1

Verkeer en vervoer

79901666 Sneeuwschuiver 59 (IP2012)

2012

10.800

0%

nee

aangeschaft 2018

2.1

Verkeer en vervoer

79901665 Sneeuwschuiver 58 (IP2012)

2012

1.275

88%

ja

afgewikkeld

2.1

Verkeer en vervoer

72110028 Verkeersveiligheidsvoorzieningen (IP 12) stelpost

2012

9.474

74%

nee

project in voorbereiding

7.2

Riolering

77220239 Vervangen hoofdriool Zaamslagveer

2012

0

100%

ja

afgewikkeld

7.2

Riolering

77220237 Vervangen hoofdriool Zaamslag

2012

0

100%

ja

afgewikkeld

7.2

Riolering

77220236 Relinen Axel 1

2012

1.300

99%

ja

afgewikkeld

7.2

Riolering

77220235 Vervangen hoofdriool Axel 1

2012

53.839

93%

nee

project is in uitvoering

7.2

Riolering

77220233 Doortr.hwa V.v.Steenb.ln.naar Kennedyln (fase 1)

2012

11.232

2%

nee

project is in uitvoering

7.3

Afval

79901690 Aanhangwagens voor vervoer dranghekken

2012

90

99%

ja

afgewikkeld

8.3

Wonen en bouwen

78210039 Stads- en dorpsvernieuwingsprojecten (IP2012)

2012

110.000

0%

nee

vanaf 2018 zal hier invulling aan worden gegeven, onder andere ter uitvoering van het programma "verknopen en verkopen" ( in combinatie met kredieten 78210043/48/49)

198.009

0.4

Overhead

79900420 Update/Uitbreiding infrastructuur (IP 2013)

2013

274.446

58%

nee

project in uitvoering

2.1

Verkeer en vervoer

79901708 Inzamelvoertuig 32 (IP'2013)

2013

7.123

88%

ja

afgewikkeld

2.1

Verkeer en vervoer

79901691 Strooier/groot 46 (IP2013)

2013

-771

102%

ja

afgewikkeld

2.1

Verkeer en vervoer

72108022 Verbetering lichtpunten openb. verlichting(IP2013)

2013

9.761

95%

nee

restant is bestemd voor afwikkelen reeds aangegane verplichtingen

2.1

Verkeer en vervoer

72101225 Infrastructurele werken de Ruyterstraat Axel

2013

64.983

81%

nee

behoudens wat afrondende werkzaamheden mbt parkeerproblematiek is project afgerond

3.4

Economische promotie

75600037 Ontwikkeling zorgeconomie Toerisme+plat.

2013

15.000

0%

nee

)

3.4

Economische promotie

75600036 Ontwikkeling vrijetijdseconomie Toerisme+plat.

2013

15.000

0%

nee

) in 2018 zal er ter zake advies worden uitgebracht; start uitvoering uiterlijk 2018

3.4

Economische promotie

75600035 Kwaliteitsverbetering voorzieningen Toerisme+plat.

2013

11.127

72%

nee

)

7.2

Riolering

77220245 V.rompustr.tramstr.ijsbaanstr. v cantfortstr.stol

2013

427

100%

ja

afgewikkeld

7.2

Riolering

77220243 Omleggen rioolzinkerleiding Oostdam Sas van Gent

2013

-2.482

104%

ja

project is afgwikkeld

Nr.

Omschrijving thema

Grootboeknummer

Start

Restant

Real.in %

Afvoeren

Toelichting

begr.

krediet

totaal

ja/nee

7.3

Afval

79901700 Haakarmcontainers (IP'13)

2013

17.678

65%

nee

levering in 2018

7.3

Afval

77210018 Huisvuilwagen 6 (IP'13)

2013

60.899

80%

nee

resterende bedrag bestemd voor wasinstallatie

473.191

2.1

Verkeer en vervoer

79901714 Strooier/klein 55 (IP2014)

2014

13.230

63%

nee

afronding opbouw in 2018

2.1

Verkeer en vervoer

79901713 Strooier/klein 54 (IP2014)

2014

720

98%

ja

is aangeschaft

2.1

Verkeer en vervoer

72108024 Verbetering lichtpunten openb. verlichting(IP2014)

2014

114.900

73%

nee

restant is bestemd voor afwikkelen reeds aangegane verplichtingen

2.1

Verkeer en vervoer

72101231 Doortrekken Laan van Othene

2014

-540

ja

correctie 2018

7.2

Riolering

77220264 Afkopp. verhard oppervl. druk- en vacuum riolering

2014

25.000

0%

nee

project moet nog worden opgestart

7.2

Riolering

77220263 Vervangen IBA's (elec./mech.)

2014

0

100%

ja

afgewikkeld

7.2

Riolering

77220260 Vervangen rioolgemalen (Xylem++)

2014

8.936

55%

nee

project staat nu op de aanbestedingskalnder

7.2

Riolering

77220258 Lievenspolder, plan Clavis, DWA/HWA systeem

2014

1.946

97%

ja

afgewikkeld

7.2

Riolering

77220253 Afkoppelen Binnenpad Koewacht

2014

64.962

35%

nee

project is in uitvoering

7.2

Riolering

77220252 Riol.werkz.Wilhelminapl./P.d.Hooghstraat Terneuzen

2014

161

100%

ja

afgewikkeld

7.2

Riolering

77220251 HWA-riolering Lievenspolder-Oude Vaart-Oleanderstr

2014

-298

100%

ja

project is gereed

7.2

Riolering

77220248 Relinen Hoek

2014

1.707

99%

ja

gerealiseerd

7.2

Riolering

77220246 Relinen Lievenspolder

2014

221.149

12%

nee

project is in voorbereiding

8.3

Wonen en bouwen

78210038 Lievenspolder II Terneuzen

2014

450.000

0%

nee

restant bijdrage woningcorporatie Clavis; afrekening in 2018

901.873

2.1

Verkeer en vervoer

72110033 VRI St.Annapolder agv Sluiskiltunnel

2015

100.000

0%

nee

voorgesteld wordt dit bedrag beschikbaar te houden tot dat deze (verouderde) installatie vervangen dient te orden; rijkswaterstaat zal naar verwachting de kosten verdelen naar rato toeleidende wegen; het gemeentelijke aandeel kan dan worden gedekt uit dit bedrag

2.1

Verkeer en vervoer

72110032 Verkeersveiligheidsvoorzieningen (IP 15) stelpost

2015

80.000

0%

nee

project in voorbereiding; nog € 4.256 over te hevelen van project 72110036

2.1

Verkeer en vervoer

72108025 Verbetering armaturen openb. verlichting (IP2015)

2015

67.770

77%

nee

bestemd voor overdracht OV aan Waterschap; uitvoering 2018

2.1

Verkeer en vervoer

72101241 Reconstr. werkz. wegen '15 asfaltering wbp 2015

2015

-106

100%

ja

werkzaamheden gereed

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

79901722 Bestelbus 74 (Natuur&ZO) IP 2015

2015

30.000

0%

nee

definitieve beslissing in 2018

7.2

Riolering

77220279 Vervangen IBA's (elec./mech.) IP 2015

2015

0

100%

ja

project is gereed

Nr.

Omschrijving thema

Grootboeknummer

Start

Restant

Real.in %

Afvoeren

Toelichting

begr.

krediet

totaal

ja/nee

7.2

Riolering

77220278 Vervangen druk-en vacuumriolering (el/mec) IP 2015

2015

61.558

67%

nee

in uitvoering, loopt dus nog door

7.2

Riolering

77220276 Vervangen rioolgemalen (elec./mech.) IP 2015

2015

2.457

95%

nee

in aanbestedingsfase

7.2

Riolering

77220275 Noorderdokken Terneuzen relinen (IP 2015)

2015

98.244

2%

nee

project is in de aanbestedingsfase

7.2

Riolering

77220274 Noorderdokken Terneuzen vervangen (IP 2015)

2015

445

95%

ja

gerealiseerd

7.2

Riolering

77220273 Handelspoort relinen (IP 2015)

2015

88.482

12%

nee

project is in voorbereiding

7.2

Riolering

77220272 Zuidpolder Terneuzen relinen (IP 2015)

2015

50.000

0%

nee

project is in de aanbestedingsfase

7.2

Riolering

77220271 Zuidpolder Terneuzen vervangen (IP 2015)

2015

34

98%

ja

project is gereed

7.2

Riolering

77220270 Oudelandse Hoeve Terneuzen relinen (IP 2015)

2015

44.039

12%

nee

project loopt nog door

7.2

Riolering

77220269 Oudelandse Hoeve Terneuzen vervangen (IP 2015)

2015

31.093

87%

nee

project loopt nog door

7.2

Riolering

77220268 Hoek relinen 2e deel 2015 (IP 2015)

2015

114.175

62%

nee

project is opgesplitst in aantal delen; loopt nog

7.2

Riolering

77220267 Hoek vervangen 2e deel budget 2015 (IP 2015)

2015

3.889

99%

nee

er volgen nog afrondende werkzaamheden

7.3

Afval

77210021 Huisvuilwagen 7 met kraan (IP 2015)

2015

450.000

0%

nee

aanbesteding in 2018

8.3

Wonen en bouwen

78210044 Inrichtingsplan Pastersbos

2015

-7.370

106%

ja

afgewikkeld

8.3

Wonen en bouwen

78210043 Projecten leefbaarheid kernen (IP 2015)

2015

450.000

0%

nee

vanaf 2018 zal hier invulling aan worden gegeven, onder andere ter uitvoering van het programma "verknopen en verkopen" ( in combinatie met kredieten 78210039/48/49)

1.664.710

0.1

Bestuur

79900325 Burgerzaal-vloerbed, projector & ov meub.(IP 2016)

2016

5.017

93%

nee

project loopt door

0.1

Bestuur

79900327 Geluidsinstallatie Raadszaal

2016

0

100%

ja

afgewikkeld

0.1

Bestuur

79900328 Raadzaal-vloerbedekking

2016

-1

100%

ja

afgewikkeld

0.4

Overhead

79900422 Update applicaties/licenties (IP 2016)

2016

23.235

87%

nee

project loopt door

0.4

Overhead

79900423 Uitbreiding ICT-infrastructuur (IP 2016)

2016

100.716

50%

nee

project loopt door

2.1

Verkeer en vervoer

72110034 Verleggen Koegorsstraat irt aanleg N62/Tractaatweg

2016

-192

100%

ja

afgewikkeld

2.1

Verkeer en vervoer

72108029 Verbetering lichtmasten openb. verlichting(IP2016)

2016

117.500

0%

nee

bestemd voor overdracht OV aan Waterschap; uitvoering 2018

2.1

Verkeer en vervoer

72108028 Verbetering armaturen openb. verlichting (IP2016)

2016

295.500

0%

nee

restant is bestemd voor afwikkelen reeds aangegane verplichtingen

2.1

Verkeer en vervoer

72101245 Reconstructie wegen 2016(asfaltering)

2016

-62

100%

ja

werkzaamheden gereed

2.1

Verkeer en vervoer

72101244 Reconstructie wegen 2016(herbestrating)

2016

128.801

78%

nee

werkzaamheden lopen nog; afronding eind 2018

2.2

Parkeren

72140019 Energiebesparende maatreg. parkeergarage Oostkolk

2016

-787

102%

ja

werkzaamheden zijn afgerond

2.2

Parkeren

72140013 Verkoop parkeerbureau (act 1214001 en 1299024)

2016

-9.917

91%

ja

boekwaarde was lager door één jaar extra afschrijving

5.2

Sportaccommodaties

75310054 Bijdrage (toplaag) kunstgrasveld voetbalacc.Tern

2016

0

100%

ja

afgewikkeld

5.2

Sportaccommodaties

75310053 Bijdrage (grondlaag) kunstgrasveld voetbalacc.Tern

2016

0

100%

ja

afgewikkeld

Nr.

Omschrijving thema

Grootboeknummer

Start

Restant

Real.in %

Afvoeren

Toelichting

begr.

krediet

totaal

ja/nee

5.2

Sportaccommodaties

75300048 Toiletgroepen zwembad Axel (IP 2016)

2016

-1.243

104%

ja

afgewikkeld

5.2

Sportaccommodaties

75300047 Bestrating zwembad Axel (IP 2016)

2016

2.127

97%

ja

afgewikkeld

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

79901737 Houtversnipperaar P 201 (IP 2016)

2016

2.462

91%

ja

afgewikkeld

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

79901736 Klepelmaaier P 80 (IP 2016)

2016

15.000

0%

nee

aankoop 2018

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

79901735 Heggeschaar P 83

2016

12.000

0%

nee

aankoop 2018

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

79901734 Klepelmaaier P 84
(IP 2016)

2016

15.000

0%

nee

aankoop 2018

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

79901733 Cirkelmaaier P 12 (IP 2016)

2016

12.893

84%

ja

afgewikkeld

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

79901732 Messenbalkmaaier P 74 (IP 2016)

2016

15.000

0%

nee

aankoop 2018

7.2

Riolering

77220297 Terneuzen Nijverheidsstraat afkoppelen HWA (IP16)

2016

48.854

77%

nee

project nagenoeg afgerond; fase 2 in voorbereiding

7.2

Riolering

77220296 Zandstraat afkopp hemelwater van drukriol. (IP 16)

2016

23.075

8%

nee

in voorbereiding (verontreinigde grond)

7.2

Riolering

77220295 Sas v Gent aanbrengen spindelschuiven in AWL IP16

2016

48.708

3%

nee

in voorbereiding

7.2

Riolering

77220294 Persleidingen poldergebied Hoek vernieuwen (IP16)

2016

54.428

64%

nee

fase 1 uitgevoerd, er volgen nog aanvullende werkzaamhden (fase 2)

7.2

Riolering

77220293 Overstortpersleid. gemaal Westersch kl.rep.(IP 16)

2016

38.397

36%

nee

fase 1 is uitgevoerd, fase 2 in voorbereiding

7.2

Riolering

77220292 Biervliet buurt Achterpad Oude Poorte waterov IP16

2016

197.873

1%

nee

in voorbereiding

7.2

Riolering

77220291 Baggerdepot waterschap deel 2 (IP 2016)

2016

30.519

83%

nee

restant uitvoering afhankelijk van planning Waterschap

7.2

Riolering

77220290 Div. terugslagkleppen vern. in hoofdriool (IP '16)

2016

49.575

1%

nee

in voorbereiding

7.2

Riolering

77220289 Vervangen IBA's (elec./mech.) (IP 2016)

2016

4.235

58%

nee

start uitvoering medio 2018

7.2

Riolering

77220288 Verv. druk-en vacuumriol. (bouwk.) (IP 2016)

2016

10.000

0%

nee

in voorbereiding

7.2

Riolering

77220287 Verv. druk-en vacuumriolering (elec./mech.)(IP 16)

2016

139.812

7%

nee

in voorbereiding

7.2

Riolering

77220286 Vervangen rioolgemalen (bouwkundig) (IP 2016)

2016

18.130

9%

nee

bestek wordt binnenkort aanbesteed

7.2

Riolering

77220285 vervangen rioolgemalen (elec./mech.)
(IP 2016)

2016

45.000

0%

nee

bestek wordt binnenkort aanbesteed

7.2

Riolering

77220284 Gemeente Terneuzen putrenov. hoofdriol. (IP 2016)

2016

64.049

36%

nee

renovatie (lekken put) in aanbestedingsfase

7.2

Riolering

77220283 Othene relinen/vervangen hoofdriolering (IP 2016)

2016

4.709

6%

nee

restant is bestemd voor deelreparaties

7.2

Riolering

77220282 Axel 3 relinen/vervangen hoofdriolering (IP 2016)

2016

496.609

40%

nee

vervanging is gereed, relinen zit in aanbestedingsfase

7.3

Afval

77210022 Huisvuilwagen 1 (IP 2016)

2016

400.000

0%

nee

aanbesteding in 2018

Nr.

Omschrijving thema

Grootboeknummer

Start

Restant

Real.in %

Afvoeren

Toelichting

begr.

krediet

totaal

ja/nee

8.3

Wonen en bouwen

78210046 Projecten leefbaarheid kernen (IP 2016)

2016

387.000

0%

nee

vanaf 2018 zal hier invulling aan worden gegeven, onder andere ter uitvoering van het programma "verknopen en verkopen" ( in combinatie met kredieten 78210039/43/49)

2.794.024

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

73102105 Verkoop Boekweitstraat 10 Zuiddorpe (vm Canisius)

2017

-138.841

0%

nee

pand is in 2018 verkocht

0.4

Overhead

79900308 Uitbreiding toegangscontrole stadhuis Terneuzen

2017

70.737

2%

nee

start werkzaamheden 2018

0.4

Overhead

79900329 Trouwzaal-stoelen, vloerbedekking en ov meubels

2017

3.216

90%

nee

laatste factuur in 2018

0.4

Overhead

79900426 Vervanging applicaties (IP 2017)

2017

150.000

0%

nee

betreft implementatiekosten voor PIMS en TimeTell agv aanbestedingsonderzoek van PWC

0.4

Overhead

79901741 Bestelbus 27 (IP 2017)

2017

-225

101%

ja

afgewikkeld

0.4

Overhead

79901748 Bestelbus 16 (IP 2017)

2017

-283

101%

ja

afgewikkeld

0.4

Overhead

79901749 Kernboormachine (IP 2017)

2017

8.877

11%

nee

afwikkeling 2018

0.4

Overhead

79901750 Riool camera (IP 2017)

2017

1.524

86%

ja

afgewikkeld

0.4

Overhead

79901753 Aanschaf en plaatsen zonnepanelen "de Koegors"

2017

28.480

87%

nee

project wordt afgewikkeld in 1e kwartaal 2018

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

71200020 Bluswatervoorzieningen Oosterlijk Bolwerk Tnz

2017

28.158

60%

nee

afwikkeling in 2018

2.1

Verkeer en vervoer

72101250 Reconstructie wegen (herbestrating) IP 2017

2017

198.205

54%

nee

werkzaamheden lopen nog; afronding eind 2018

2.1

Verkeer en vervoer

72101251 Reconstructie wegen (asfaltering) IP 2017

2017

78.030

93%

nee

werkzaamheden lopen nog; afronding eind 2018

2.1

Verkeer en vervoer

72101252 Herinrichting Markt Terneuzen

2017

516.122

10%

nee

werkzaamheden lopen nog; afronding eind 2018

2.1

Verkeer en vervoer

72101253 Infrastructuur De Kampagne

2017

626.000

0%

nee

aan de kop van de Noordstraat zal door een projectontwikkelaar een appartementencomplex worden gerealiseerd; voor aanleg van de infrastructuur is € 626.000 beschikbaar; uitvoering niet eerder dan 2019

2.1

Verkeer en vervoer

72101255 Veegauto met veegvuilopbouw (mini zijlader nr. 34)

2017

64.582

18%

nee

is besteld, wordt in 2018 geleverd

2.1

Verkeer en vervoer

72101256 Aanleg vrijliggende fietspaden Kennedylaan

2017

17.620

83%

nee

er volgen nog afrondende werkzaamheden

2.1

Verkeer en vervoer

72101259 Verkeersveiligheidsvoorzieningen Zandstraat

2017

35.000

0%

nee

De verkeerveiligheidsvoorzieningen worden gelijktijdig met de asfalteringswerkzaamheden uitgevoerd. Het werk is inmiddels aanbesteed en zal (naar verwachting) nog voor de bouwvakantie 2018 gereed zijn.

2.1

Verkeer en vervoer

72108030 Verbetering armaturen openb. verlichting (IP2017)

2017

295.500

0%

nee

nog geen verplcihtingen aangegaan; werken 75% in voorbereiding

2.1

Verkeer en vervoer

72108031 Verbetering lichtmasten openb. verlichting(IP2017)

2017

117.500

0%

nee

nog geen verplcihtingen aangegaan; werken 75% in voorbereiding

Nr.

Omschrijving thema

Grootboeknummer

Start

Restant

Real.in %

Afvoeren

Toelichting

begr.

krediet

totaal

ja/nee

2.1

Verkeer en vervoer

72110035 Parkeerplaatsen Brede School Othene Tnz.

2017

18.750

0%

nee

krediet overhevelen naar 2018; vanwege bezwarenprocedures is werk uitgesteld; uitvoering meivakantie 2018

2.1

Verkeer en vervoer

72110036 Verkeersveiligheidsvoorzieningen Overslag

2017

4.256

94%

nee

restantkrediet overhevelen naar stelpost verkeersveiligheidsvoorzieningen (IP 2015) 72110032

2.2

Parkeren

72140025 Parkeerautomaten straatparkeren (IP 2017)

2017

51.900

29%

nee

apparatuur nu nog in goede staat; vervanging waarschijnlijk in 2019

2.2

Parkeren

72140024 Parkeerterrein ABAB parkeervoorzieningen (IP 2017)

2017

9.500

0%

nee

apparatuur nu nog in goede staat; vervanging waarschijnlijk in 2019

2.2

Parkeren

72140023 Parkeermanagementsysteem (IP 2017)

2017

20.390

0%

nee

apparatuur nu nog in goede staat; vervanging waarschijnlijk in 2019

2.2

Parkeren

72140022 Parkeergar. Theaterplein, parkeerapp. (IP 2017)

2017

99.729

0%

nee

apparatuur nu nog in goede staat; vervanging waarschijnlijk in 2019

2.2

Parkeren

72140021 Parkeergar. Oostkolk, parkeerapp. (IP 2017)

2017

108.462

0%

nee

apparatuur nu nog in goede staat; vervanging waarschijnlijk in 2019

3.4

Economische promotie

75600040 Portaal van Vlaanderen

2017

187.437

62%

nee

het realiseren van een nieuw onderkomen voor de Stichting Portaal van Vlaanderen; de stichting moest verhuizen i.v.m. de nieuw te bouwen zeesluis; het krediet loopt nog door tot in 2019

4.2

Onderwijshuisvesting

74310001 1e aanvraag OLP groep 13 t/m 18 De Argo (IP 2017)

2017

0

100%

ja

gerealiseerd

4.2

Onderwijshuisvesting

74210064 Hekwerk en entree's Brede School Othene Tnz.

2017

10.945

0%

nee

krediet wordt in 2018 verhoogd met € 12.164; uitvoering meivakantie 2018

4.2

Onderwijshuisvesting

74210063 Aanpassing 2 toiletgroepen De Zeemeeuw

2017

5.309

86%

ja

gerealiseerd

4.2

Onderwijshuisvesting

74210062 1e aanvraag OLP 15e groep Pr.W.v.Oranje (IP 2017)

2017

0

100%

ja

gerealiseerd

4.2

Onderwijshuisvesting

74210061 1e aanvraag OLP groep 8 De Parel (IP 2017)

2017

0

100%

ja

gerealiseerd

5.2

Sportaccommodaties

75310058 Vervanging lichtmasten VV Philippine IP 2018(K)

2017

-7.853

nee

technisch niet meer mogelijk te verwerken in begr.2017; RB 2018 € 20.000; werkzaamheden 2017 konden niet worden uitgesteld

5.2

Sportaccommodaties

75310057 Vernieuw drainage hoofdveld S&O Corn Boys IP 2017

2017

5.810

78%

ja

restantbedrag is te laag om drainage effectief te kunnen uitvoeren

5.2

Sportaccommodaties

75310056 Kunstgrasveld KV Luctor

2017

9.689

88%

ja

gerealiseerd

5.2

Sportaccommodaties

75300054 Realisatie Beach Soccer accommodatie

2017

2.538

90%

ja

afgewikke;ld

5.2

Sportaccommodaties

75300053 Lening TC Animo

2017

0

100%

ja

afgewikkeld

5.2

Sportaccommodaties

75300052 Vervanging tennisbanen TC Animo IP 2017

2017

0

100%

ja

afgewikkeld

5.2

Sportaccommodaties

75300051 Schrobzuigmachine hal (IP 2017)

2017

4.614

77%

ja

afgewikkeld

5.2

Sportaccommodaties

75300050 Schrobzuigmachine bad (IP 2017)

2017

9.292

42%

ja

afgewikkeld

5.2

Sportaccommodaties

75300049 Uitbreiding ligweide buitenzwembad Terneuzen

2017

-161

100%

ja

afgewikkeld

5.4

Musea

75410011 Schoolmuseum Terneuzen (cv installatie)

2017

81

99%

ja

afgewikkeld

Nr.

Omschrijving thema

Grootboeknummer

Start

Restant

Real.in %

Afvoeren

Toelichting

begr.

krediet

totaal

ja/nee

5.6

Media

75100005 Inrichting nw bibliotheek Kop Noordstraat

2017

0

0%

nee

)

5.6

Media

75100004 Bouw nw bibliotheek Kop Noordstraat

2017

0

0%

nee

) betreft beschikbaar gestelde kredieten voor de nieuw te bouwen bibliotheek aan de kop van de Noordstraat en de inrichting hiervan ad respectievelijk € 1.133.000 en € 570.000; investering wordt gedekt uit opbrengsten grondverkopen/panden en een bijdrage uit de reserve dekking kapitaallasten; uitvoering naar verwachting niet eerder dan 2019

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

79901746 Kooimaaier P 19 (IP 2017)

2017

30.302

72%

ja

gerealiseerd

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

79901745 Pick-up 83 (IP 2017)

2017

50.000

0%

nee

levering 2018

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

79901744 Pick-up 82 (IP 2017)

2017

13.535

73%

nee

restant bestemd voor opbouw (2018)

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

79901743 Trekker/auto 81 (IP 2017)

2017

49.999

44%

ja

aangekocht; krediet kan worden afgewikkeld

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

79901742 Aanhanger P 37-2 (IP 2017)

2017

-173

101%

ja

afgewikkeld

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

72101249 Veegwagen 39 (IP 2017)

2017

25.538

86%

ja

is aangekocht dus restant kan vervallen

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

76304018 't Kaaike Zuiddorpe (vloerbed,energiemtr,sfeer)

2017

22.627

72%

nee

afronden in 1e kwartaal 2018

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

76304016 't Kaaike Zuiddorpe (keuk,toilet,akoest,veiligh.)

2017

20.371

70%

nee

afronden in 1e kwartaal 2018

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

76600001 Lening Stichting de Vlaschaard(K)

2017

-154.970

nee

technisch niet meer mogelijk te verwerken in begr.2017; RB 2018 € 250.000

7.2

Riolering

77220309 Vervangen druk-/vacuümriolering (B) (IP 17)

2017

10.000

0%

nee

start werkzaamheden op korte termijn

7.2

Riolering

77220308 Vervangen druk-/vacuümriolering (E/M) (IP 17)

2017

25.000

0%

nee

start werkzaamheden 2018

7.2

Riolering

77220307 Vervangen rioolgemalen (B) (IP 17)

2017

10.000

0%

nee

start werkzaamheden 2018

7.2

Riolering

77220306 Vervangen rioolgemalen (E/M) (IP 17)

2017

15.000

0%

nee

start werkzaamheden 2018

7.2

Riolering

77220305 Vervangen IBA's buitengebied (IP 17)

2017

10.000

0%

nee

start werkzaamheden 2018

7.2

Riolering

77220304 Relinen Leepstraat, Veerweg (+klimaatad.) (IP17)

2017

62.948

10%

nee

zit in het grote relinen bestek

7.2

Riolering

77220303 Vervangen Joost Hamerlinckstraat (IP 2017)

2017

325

100%

nee

project is nagenoeg afgerond; er volgen nog wat uren voor nabegeleiding

7.2

Riolering

77220302 Afkoppelen Spuikompark (IP 2017)

2017

-152

100%

ja

afgewikkeld

7.2

Riolering

77220301 Verv./relinen binnenstad, Java, Katspolder (IP17)

2017

1.589.418

8%

nee

voorbereiding is opgestart

Nr.

Omschrijving thema

Grootboeknummer

Start

Restant

Real.in %

Afvoeren

Toelichting

begr.

krediet

totaal

ja/nee

7.2

Riolering

77220300 Relinen Haarmanweg, Hughersluys, Driewegen (IP 17)

2017

59.127

30%

nee

in voorbereiding

7.3

Afval

79901752 Vrachtauto 10 (IP 2017)

2017

200.000

0%

nee

levering in 2018

7.3

Afval

79901740 Haakarmcontainers (IP 2017)

2017

3.037

90%

nee

komt nog een factuur in 2018

7.3

Afval

77210024 Bedrijfsvuilwagen 2 (IP 2017)

2017

375.000

0%

nee

aanbesteding in 2018

7.3

Afval

77210023 Combi belading auto 5 (IP 2017)

2017

2.000

94%

ja

gerealiseerd

8.3

Wonen en bouwen

78210049 Projecten leefbaarheid kernen (IP 2017)

2017

450.000

0%

nee

vanaf 2018 zal hier invulling aan worden gegeven, onder andere ter uitvoering van het programma "verknopen en verkopen" ( in combinatie met kredieten 78210039/43/46)

5.509.824

15.564.335