Missie

De gemeente Terneuzen schept voorwaarden voor kwalitatief goed onderwijs en zorgt voor instandhouding onderwijsvoorzieningen.

Taakvelden