Wat willen we bereiken?

Wij willen dat inwoners van Terneuzen meedoen en bijdragen. Zij hebben werk en/of een zinvolle dagbesteding en/of ervaren zingeving.

Wat hebben we gedaan?

Uitvoering voormalige wet Sociale Werkvoorziening bij Dethon
Wij participeren, samen met de andere Zeeuws Vlaamse gemeenten in de Gemeenschappelijke Regeling Dethon, die uitvoering geeft aan de sociale werkvoorziening. Naar aanleiding van het rapport Samen werken aan talent! hebben wij besloten nog te maken afspraken over de bedrijfsvoering van Dethon verder als dienstverleningsovereenkomsten vorm te geven. Dit zullen wij afstemmen met de andere Zeeuws Vlaamse gemeenten en de uitvoering van de Participatiewet.
De jaarrekening 2017 van Dethon sluit met een lager tekort dan verwacht. De oorzaak hiervan ligt in de bijstelling met ongeveer € 600.000 van de rijkssubsidie. Wij verantwoorden de gemeentelijke bijdrage van € 105.233 en € 98.336 voor de onkruidbestrijding in onze jaarrekening 2017.