Missie

Behouden van de leefbaarheid in de kernen, met een evenwichtige woningopbouw en voldoende voorzieningen. Het daarbij bieden van een gevarieerd woningaanbod dat afhankelijk van behoefte en belangstelling uitnodigt tot vestiging in de gemeente Terneuzen. Zorgdragen voor een goed ruimtelijk beheer en voor een ordening van wonen en werken waarbij conflictsituaties voorkomen worden.

Taakvelden