Wat willen we bereiken?

Wij willen voorzieningen op lokaal niveau in stand houden en zinvolle kunst- en cultuuractiviteiten in de verschillende kernen bevorderen. Hierbij willen wij samenhang creëren tussen het kunst- en cultuuraanbod. Tevens willen wij in samenwerking met maatschappelijke en kunst-educatieve organisaties en instellingen kwalitatief hoogwaardig en voor iedereen toegankelijk en betaalbaar kunst-en cultuuronderwijs in de gemeente realiseren. Daarnaast willen wij de identiteit en het imago van de gemeente op het gebied van kunst en cultuur ontwikkelen en versterken.

Wat hebben we gedaan?

Kunst- en cultuurprojecten
Ook in 2017 organiseerde Toonbeeld het project 'Beelden op de Scheldeboulevard'. De renovatie van het kunstbos in Axel is zo goed als afgerond. We pasten de bebording aan, renoveerden meerdere kunstobjecten en maakten de wandelpaden beter toegankelijk voor het publiek. We hopen in het voorjaar van 2018 aandacht te besteden aan de volledige renovatie. Verder waren er enkele kleinere onderhoudsprojecten. Zoals de restauratie van het beeld van Willem Beukelszoon in Biervliet en 'de Schepentrekker' in Sas van Gent. Daarnaast is er geld vrijgemaakt voor de realisatie van een beeld van Frank Koulen.

In 2017 is gestart met het opstellen van een startnotitie kunst- en cultuurbeleid. Deze is in het voorjaar van 2018 vastgesteld door de raad.

Toonbeeld
Toonbeeld is verantwoordelijk voor de organisatie van de beeldende en dramatische vorming en het muziekonderwijs in onze gemeente. Vanaf 1 januari 2017 opereert het instituut zelfstandig van de gemeente onder de naam Stichting Toonbeeld.

Theater
Wij hebben met de exploitant van het Scheldetheater een exploitatie- en huurovereenkomst. Op basis hiervan verstrekten wij ook in 2017 een bijdrage met een jaarlijkse indexatie in de exploitatiekosten.