Inleiding

Door vergrijzing en ontgroening staat onze regio op de lange termijn voor een substantiële bevolkingsdaling. Demografische ontwikkelingen vragen een actieve houding en gezamenlijke sturing van de gemeenten in samenspraak met de provincie.
In deze paragraaf geven wij hoe wij dat denken te doen.