Wat willen we bereiken?

Wij willen dat burgers zo lang mogelijk kunnen thuis wonen.

Wat hebben we gedaan?

Maatwerkvoorzieningen
Afgelopen jaar hebben we meer ingezet op het gebruik van collectieve scootmobielpools en rolstoelpools. Dit in plaats van individuele maatwerk verstrekkingen. De kosten van deze maatwerk verstrekkingen buiten de pools om stegen vanwege contractueel afgesproken tariefsverhogingen. Per 1 april 2017 hebben we na een Europees aanbestedingstraject samen met Hulst een nieuw contract met Welzorg afgesloten. Met dit nieuwe contract is een betere beheersing van de kosten mogelijk omdat wij nu werken met een vast budget.